Druhý a tretí júlový týždeň tradične patrí Petržalskej letnej univerzite seniorov (PLUS). Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo a starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka Ján Hrčka spoločne otvorili 10. júla 2024 6. ročník PLUS.

V pondelok a v utorok, 10. a 11. júna 2024, sa v aule univerzity uskutočnili promócie absolventov Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave, v troch skupinách. Vyše dvesto starších študentov si prevzalo osvedčenie o ukončení dvojročného štúdia. V aule sa vystriedali absolventi Univerzity tretieho veku v študijných programoch v Bratislave, vo Vajnoroch, v Partizánskom a v Topoľčanoch.

Od 27. do 31. mája 2024 sa PaedDr. Janka Sebera Chládecká, PhD., MBA, manažérka Univerzity tretieho veku EUBA, zúčastnila kongresu a zasadnutia 112. výboru AIUTA, ktoré zorganizovala svetová organizácia Univerzít tretieho veku AIUTA v spolupráci s UCP3A Université Toulouse Capitole, Francúzsko.

Novela Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a vykazovanie informácií o udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti (nefinančné informácie, ESG). Oboznámte sa s aktuálnymi požiadavkami na vykazovanie udržateľnosti, v podmienkach SR v zmysle novely Zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

V sobotu 20. apríla 2024 v areáli Ekonomickej univerzity v Bratislave, každý kto išiel okolo, mohol vidieť skupinu vekovo starších, ale duchom mladých a usmievavých dám a pánov, ktorí zbierali odpad v okolí budov našej univerzity. Jarná brigáda seniorov je už tradíciou a realizujú ju každý rok študenti Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave a členovia U3V Klubu Ekonóm. Brigáda je spojením zmysluplného a príjemného. Napriek nepriaznivému počasiu prišlo viac ako 25 seniorov a „brigádnici“ vyzbierali niekoľko vriec odpadu.

V súlade so zákonom č.382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch Znalecký ústav Ekonomická univerzita v Bratislave, zorganizoval v dňoch 06. – 10. februára 2024 kurz odborného minima, ktorý bol cielene zameraný na skupinu znalcov, a to z rôznych znaleckých odborov (Lekárstvo, Zdravotníctvo a farmácia a pod.).  Účelom tohto vzdelávania bolo získanie základných znalostí o právnych predpisoch potrebných na  výkon znaleckej činnosti. Vzdelávanie oficiálne otvorila garantka vzdelávania, prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc., ktorá privítala účastníkov kurzu. Prednášky pútavo prezentovali títo lektori: prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc., Mgr. Barbora Maliarová, PhD., JUDr. Margita Medveczká, Mgr. Sylvia Hvizdošová, JUDr. Gevorg Ayrumyan, PhD., JUDr. Vladimír Danilák.