Vzdelávanie sa ani počas pandémie nezastavilo. Znalecký ústav Ekonomickej univerzity v Bratislave otvoril 9. februára 2021 nový ročník akreditovaného špecializovaného vzdelávania Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku v rozsahu 202 hodín pre uchádzačov o výkon znaleckej činnosti v odbore Ekonómia a manažment ako aj pre odborných pracovníkov z oblasti riadenia hodnoty podniku a hodnotových procesov podniku.

Univerzita tretieho veku Ekonomickej univerzity Bratislave sa zapojí do druhej medzinárodnej súťaže, ktorú opäť pre seniorov vyhlásila Medzinárodná organizácia Univerzít tretieho veku AIUTA v spolupráci zo Svetovým kongresom turizmu pre seniorov WSTC v Číne s názvom Umenie pre novú etapu života.

Napriek súčasnej situácii, izolácii seniorov a prerušeniu výučby na Univerzite tretieho veku naši seniori sú stále spolu v online svete. Dokazujú svoju nekonečnú životnú energiu, informujú sa ako prežívajú súčasnú neľahkú dobu a vzájomne si tak odovzdávajú optimizmus a vieru, že sa čoskoro vrátia do našich učební.

Manažérka Univerzity tretieho veku BBS EU v Bratislave Janka Chládecká, bola dňa 9. 10. 2020 pozvaná do relácie RTVS Dámsky klub. Poskytla rozhovor a odpovedala na otázky o dopade pandémie na výučbu UTV, na duševné a fyzické zdravie seniorov, ako to zvláda Ekonomická univerzita v Bratislave a aké je dôležité práve v súčasnosti byť v kontakte so seniormi.

Vo štvrtok 8. októbra 2020 bolo možné v okolí Ekonomickej univerzity v Bratislave vidieť ako skupina niekoľkých vekovo starších, ale duchom mladých a usmievavých ľudí zbiera odpad v areáli univerzity. Napriek určitým obmedzeniam a s dodržaním všetkých opatrení sa študenti Univerzity tretieho veku BBS EU BA a členovia Klubu U3V Ekonóm rozhodli spojiť príjemné s užitočným. Boli spolu na čerstvom vzduchu a vyzbierali niekoľko vriec odpadu.

Rektor EUBA profesor Ferdinand Daňo, 30.09.2020 prijal Jozefa Banáša absolventa Ekonomickej univerzity v Bratislave. Hneď v úvode rektor zdôraznil „Dnešné stretnutie sa malo uskutočniť v marci pod názvom s Jozefom na Jozefa. Dnes to síce nie je na Jozefa, ale  predsa s Jozefom. Je mi cťou privítať pána Banáša a sme hrdí, že takáto osobnosť je spätá s našou univerzitou.