Prvých 9 absolventov Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave sa stretlo 9. júna 2015, aby si z rúk dekana Obchodnej fakulty EU v Bratislave doc. Štefana Žáka prevzalo certifikáty o ukončení 2-ročného štúdia.