EU v Bratislave zastúpená rektorom prof. Ing. Ferdinandom Daňom, PhD., mesto Topoľčany zastúpené primátorkou JUDr. Alexandrou Gieciovou a mesto Piešťany zastúpené primátorom Mgr. Petrom Jančovičom, PhD. podpísali dňa 7. júla 2020 na pôde univerzity Memorandum o spolupráci a porozumení. Prítomní boli výkonná riaditeľka AKSEN (Aktívni seniori) Piešťany Mgr. Jarmila Staneková, prorektorka EU v Bratislave doc. Ing. Jana Péliová, PhD., dekan Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave prof. Ing. Peter Markovič, PhD., prodekan Obchodnej fakulty EU v Bratislave Ing. Jozef Orgonáš, PhD., MBA, doc. Ing. Vladimír Bolek, PhD. z Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave a PaedDr. Janka Chládecká, PhD., MBA, manažérka Univerzity tretieho veku EU v Bratislave.

V období, ktoré nečakane zastihlo celý svet Univerzita tretieho veku nerealizovala svoje naplánované mimovýučbové aktivity, na ktoré sa seniori tešili a sú súčasťou veľkého a dlhého príbehu, ktorý pre seniorov a so seniormi píše Ekonomická univerzita v Bratislave.

Aj v tomto roku BBS EU v Bratislave organizuje počas letných prázdnin pre deti vo veku 8 - 15 rokov, ktoré sa chcú dozvedieť niečo nové Detskú ekonomickú univerzitu. Pripravili sme program so zameraním na oblasť podnikania a ekonomiky Podnikanie je cool!, a program na spoznávanie vybraných krajín Svetom letom! Oba programy sme pripravili tak, aby sme dodržali všetky protiepidemické opatrenia.

Študenti UTV EU v Bratislave sú v tomto období dlho doma a majú viac obmedzené možnosti pohybu ako ostatní študenti. EU v Bratislave vyhlasuje súťaž o najlepšiu fotografiu zachytávajúcu momenty z týchto dní. Zapojte sa aj vy! Vernisáž najlepších fotografií a vyhodnotenie súťaže BOLI SME SPOLU bude v septembri. Pre viac informácií sledujte stránku bbs.euba.sk.

Odvšadiaľ počúvame: „Seniori, zostaňte doma, nevychádzajte von, neprijímajte žiadne návštevy!“ Pre seniorov je najťažšie obmedziť sociálne kontakty, ktoré potrebujú viac než ktokoľvek. Sú odkázaní sami na seba. Za bežnej situácie by určite každý deň chodili na prechádzky po meste či obci, prihovorili sa svojim rovesníkom alebo by si len tak posedeli niekde na ulici či v parku na lavičke.

UTV EUBA zareagovala medzi prvými výzvou BUĎME SPOLU! Chceli sme ukázať všetkým, že študenti UTV dokážu fungovať aj za mimoriadnych okolností, ktoré priniesol život. Našu výzvu sme poslali všetkým členským Univerzitám tretieho veku AIUTA. Najskôr nás kontaktovali kolegovia z Libanonu a cez mailový most si naši študenti dopisujú so študentmi z Bejrútu. Potom nás oslovila Kolumbia, aby naši seniori nahrali krátke videá, v ktorom sa predstavia a vyzvú seniorov, aby v čase pandémie boli doma.