Bratislavská Business School EU v Bratislave pripravila pre tých stredoškolákov, ktorí sa chcú dobre pripraviť na prijímacie skúšky na vysoké školy spoločenskovedného zamerania, ale najmä si uľahčiť začiatok štúdia v prvom ročníku dva kurzy pod vedením skúsených pedagógov. Stredoškolská matematika pre štúdium na spoločenskovedných odboroch VŠ a kurz Stredoškolská angličtina pre štúdium na VŠ - intenzívny kurz sú tiež vynikajúcou pomôckou na prípravu na maturity.

Tešíme sa na Vás! #zostantedoma

Všetky prezentácie prednášok a informácie k súčasnému dianiu na UTV EUBA i v spoločnosti Vám posielame v elektronickej podobe prostredníctvom vedúcich študijných skupín v jednotlivých študijných a pohybových odboroch.

Historicky 1. ples UTV BBS EU v Bratislave a U3V Klubu Ekonóm slávnostným prípitkom otvoril rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorý povedal: „...v mene svojom i v mene prítomných kolegov ďakujem za pozvanie na dnešný ples. Každý deň počúvam zo všetkých strán, že aktivity našej UTV BBS EU v Bratislave sú veľmi zaujímavé a sú žiadané. Teší nás, že ste súčasťou našej univerzity a prichádzate k nám sa nielen vzdelávať, ale dnes ste sa prišli i zabaviť. Je nám cťou tu dnes byť s Vami...

U3V KLUB EKONÓM oficiálne začína písať novú kapitolu v histórii EUBA. Vznik Klubu podporilo vedenie EUBA, na čele s rektorom univerzity, ktorý povedal: „Máme okolo seba aktívnych študentov UTV, ktorí sa stali súčasťou akademického života. U3V KLUB EKONÓM seniorov bude pridanou hodnotou nielen pre študentov Univerzity tretieho veku EUBA.“

V stredu 18.12.2019 sa na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočnilo vianočné stretnutie viac ako 150 študentov Univerzity tretieho veku (UTV) a seniorov nielen z Petržalky.Adventné stretnutie otvoril rektor univerzity Ferdinand DAŇO, ktorý všetkých účastníkov tohto stretnutia privítal a s úsmevom dodal: „prial by som si takúto hojnú účasť na každom podujatí univerzity.“ Medzi inými privítal známu moderátorku Izabelu PAŽÍTKOVÚ, ambasádorku svetoznámeho kuchára Jamiesa Oliviera Anettu VACULÍKOVÚ a folklórny súbor PETRŽALČANKA, s jej umeleckou vedúcou Alžbetou KORBELOVOU.

Končí sa október – mesiac úcty k starším, ale na Ekonomickej univerzite sa začína slávnostnými imatrikuláciami akademický rok na Univerzite tretieho veku. Bratislavská business school Ekonomickej univerzity v Bratislave pripravila pestrú ponuku programov a po prvýkrát sa budú seniori vzdelávať okrem bratislavského kampusu aj v Topoľčanoch a v Chorvátskom Grobe.

Zasadnutie medzinárodnej organizácie Univerzít tretieho veku - AIUTA, ktorej členom je aj UTV Ekonomickej univerzity v Bratislave bolo spojené s medzinárodnou konferenciou, ktorú organizovali spoločne AIUTA a Americká technologická univerzita v Bejrúte. Témou konferencie bola Kultúra a Univerzity tretieho veku.

V stredu 25. septembra 2019 privítal na akademickej pôde prorektor pre rozvoj Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolf Sivák v mene rektora známu legendu ľadového hokeja Jozefa Golonku.