Milí študenti Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave, dovoľte nám v mene nášho pána rektora prof. Ferdinanda Daňa, v mene mojom i v mene mojej kolegyni Ing. Yvetty Bučanovej malé prianie týchto sviatočných dní.

Situácia spojená s pandémiou, izolácia seniorov a prerušenie výučby na Univerzite tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave, na určitú dobu presunuli najstarších študentov do online priestoru. Seniori si udržiavali svoju životnú energiu a spoločne si udržiavali optimizmus s presvedčením, že čoskoro sa vrátia do učební.

Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s MČ Bratislava-Petržalka 16. júla 2021 dopísala ďalšiu kapitolu letného príbehu pre seniorov, ktorý väčšina seniorov pozná pod názvom PLUS - Petržalská letná univerzita seniorov.

19. mája 2021 sa konala online medzinárodná konferencia AIUTA - medzinárodná organizácia univerzít tretieho veku. Konferenciu otvoril a viedol prezident AIUTA profesor Francois Vellas. Účastníkmi konferencie boli pozvaní reprezentanti a zástupcovia kontinentov sveta.

AIUTA je medzinárodná organizácia univerzít tretieho veku, ktorej hrdým a dôležitým členom je Ekonomická univerzita v Bratislave. Pandémia a s ňou súvisiace obmedzenia nedovoľujú prezenčnú formu výučby na univerzitách tretieho veku a tak isto obmedzujú aj zasadnutia Výkonného výboru AIUTA realizovať obvyklou prezenčnou formou spojenou s medzinárodnou konferenciou vždy v inej krajine a na nej univerzite.

Univerzita tretieho veku Ekonomickej univerzity Bratislave sa zapojí do druhej medzinárodnej súťaže, ktorú opäť pre seniorov vyhlásila Medzinárodná organizácia Univerzít tretieho veku AIUTA v spolupráci zo Svetovým kongresom turizmu pre seniorov WSTC v Číne s názvom Umenie pre novú etapu života.

Napriek súčasnej situácii, izolácii seniorov a prerušeniu výučby na Univerzite tretieho veku naši seniori sú stále spolu v online svete. Dokazujú svoju nekonečnú životnú energiu, informujú sa ako prežívajú súčasnú neľahkú dobu a vzájomne si tak odovzdávajú optimizmus a vieru, že sa čoskoro vrátia do našich učební.