V období, ktoré nečakane zastihlo celý svet Univerzita tretieho veku nerealizovala svoje naplánované mimovýučbové aktivity, na ktoré sa seniori tešili a sú súčasťou veľkého a dlhého príbehu, ktorý pre seniorov a so seniormi píše Ekonomická univerzita v Bratislave.

Študenti UTV EU v Bratislave sú v tomto období dlho doma a majú viac obmedzené možnosti pohybu ako ostatní študenti. EU v Bratislave vyhlasuje súťaž o najlepšiu fotografiu zachytávajúcu momenty z týchto dní. Zapojte sa aj vy! Vernisáž najlepších fotografií a vyhodnotenie súťaže BOLI SME SPOLU bude v septembri. Pre viac informácií sledujte stránku bbs.euba.sk.

Všetky prezentácie prednášok a informácie k súčasnému dianiu na UTV EUBA i v spoločnosti Vám posielame v elektronickej podobe prostredníctvom vedúcich študijných skupín v jednotlivých študijných a pohybových odboroch.

Historicky 1. ples UTV BBS EU v Bratislave a U3V Klubu Ekonóm slávnostným prípitkom otvoril rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorý povedal: „...v mene svojom i v mene prítomných kolegov ďakujem za pozvanie na dnešný ples. Každý deň počúvam zo všetkých strán, že aktivity našej UTV BBS EU v Bratislave sú veľmi zaujímavé a sú žiadané. Teší nás, že ste súčasťou našej univerzity a prichádzate k nám sa nielen vzdelávať, ale dnes ste sa prišli i zabaviť. Je nám cťou tu dnes byť s Vami...

U3V KLUB EKONÓM oficiálne začína písať novú kapitolu v histórii EUBA. Vznik Klubu podporilo vedenie EUBA, na čele s rektorom univerzity, ktorý povedal: „Máme okolo seba aktívnych študentov UTV, ktorí sa stali súčasťou akademického života. U3V KLUB EKONÓM seniorov bude pridanou hodnotou nielen pre študentov Univerzity tretieho veku EUBA.“

V stredu 18.12.2019 sa na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočnilo vianočné stretnutie viac ako 150 študentov Univerzity tretieho veku (UTV) a seniorov nielen z Petržalky.Adventné stretnutie otvoril rektor univerzity Ferdinand DAŇO, ktorý všetkých účastníkov tohto stretnutia privítal a s úsmevom dodal: „prial by som si takúto hojnú účasť na každom podujatí univerzity.“ Medzi inými privítal známu moderátorku Izabelu PAŽÍTKOVÚ, ambasádorku svetoznámeho kuchára Jamiesa Oliviera Anettu VACULÍKOVÚ a folklórny súbor PETRŽALČANKA, s jej umeleckou vedúcou Alžbetou KORBELOVOU.