Charakteristika a cieľ štúdia:

Poskytnúť odborné, metodické i legislatívne poznatky, ktoré  sú potrebné pre výkon  činnosti znalcov a odborníkov v odbore Ekonómia a manažment

 

Tématické celky:

  • Právne aspekty znaleckej činnosti
  • Súdne inžinierstvo
  • Metódy stanovenia hodnoty podniku, jeho častí a zložiek majetku podniku

 

Cieľová skupina :

  • odborní pracovníci vykonávajúci funkciu znalcov a potrebujú si rozšíriť poznatky v odbore Ekonómia a manažment
  • odborní pracovníci ústredných orgánov štátnej správy, peňažných ústavov a iných organizácií, ktorí potrebujú pre výkon svojej činnosti odborné poznatky zo súdno – znaleckej činnosti
  • odborníci a noví záujemcovia, ktorí sa chcú vzdelávať v oblasti určenia hodnoty podnikov, častí podnikov, prípadne zložiek majetku, prípadne majú záujem zapísať sa do zoznamu znalcov SR.,

 

Rozsah štúdia:

  • 4-semestrálne štúdium - 320 hodín
  • Jedenkrát mesačne 4-dňové sústredenia (streda – sobota) v čase od 9:00 – 16:30 hod.
  • Súčasťou štúdia je osobitné vzdelávanie Odborné minimum v rozsahu 30

 

Miesto konania

Znalecký ústav Ekonomická univerzita v Bratislave pri BBS Ekonomickej univerzity, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

 

Odborný garant

prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc., Ekonomická univerzita v Bratislave

 

Poplatok za štúdium

1 950,- Eur, poplatok zahŕňa DPH, záverečnú skúšku a vydanie osvedčenia

 

 

PREJSOVÁ, Martina, Mgr.

PREJSOVÁ, Martina, Mgr.

manažérka

+421 2 6729 5360