Termín štúdia: Začiatok výučby 23. januára 2019, termín záverečnej skúšky apríl 2020

Miesto konania: Znalecký ústav Ekonomická univerzita v Bratislave pri BBS Ekonomickej univerzity, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

Rozsah štúdia:

  • 4-semestrálne štúdium - 320 hodín
  • Jedenkrát mesačne 4-dňové sústredenia (streda – sobota) v čase od 9:00 – 16:30 hod.
  • Súčasťou štúdia je osobitné vzdelávanie Odborné minimum v rozsahu 30 hodín

Poplatok za štúdium: 1 950,- Eur, poplatok zahŕňa DPH, záverečnú skúšku a vydanie osvedčenia

Odborný garant: prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc., Ekonomická univerzita v Bratislave

Tématické celky:

  • Právne aspekty znaleckej činnosti
  • Súdne inžinierstvo
  • Metódy stanovenia hodnoty podniku, jeho častí a zložiek majetku podniku

 

Harmonogram štúdia:

Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku 23. január 2019 – apríl 2020
  začiatok   koniec  
1. sústredenie 23. január 2019 26. január 2019
2. sústredenie 13. február 2019 16. február 2019
3. sústredenie 10. apríl 2019 13. apríl 2019
4. sústredenie 15. máj 2019 18. máj 2019
5. sústredenie 12. jún 2019 15. jún 2019
6. sústredenie 16. september 2019 19. september 2019
7. sústredenie 16. október 2019 19. október 2019
8. sústredenie 13. november 2019 16. november 2019
9. sústredenie 4. december 2019 7. december 2019
10. sústredenie 15. január 2020 18. január 2020
Obhajoby záverečných prác a záverečné skúšky: apríl 2020