RYBÁROVÁ, Daniela, doc. Ing., PhD.

RYBÁROVÁ, Daniela, doc. Ing., PhD.

vedúca Znaleckého ústavu

+421 2 6729 5577
MAJDÚCHOVÁ, Helena, prof. Ing., CSc.

MAJDÚCHOVÁ, Helena, prof. Ing., CSc.

znalkyňa

+421 2 6729 5558
KINTLER, Jakub, Ing., PhD.

KINTLER, Jakub, Ing., PhD.

znalec

+421 2 6729 5571
ŠTETKA, Peter, Ing. Bc., PhD.

ŠTETKA, Peter, Ing. Bc., PhD.

znalec

+421 2 6729 5523
GELETA, Vojtech, doc. Ing., CSc

GELETA, Vojtech, doc. Ing., CSc

znalec

+421 905 314 259
JANÍK, Pavol, Ing.

JANÍK, Pavol, Ing.

znalec

+421 905 454 716