Znalecký ústav EU v Bratislave privítal frekventantov špecializovaného vzdelávania Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku v rámci 5. sústredenia, ktoré sa konalo prezenčnou formou na EU v Bratislave.

5. sústredenie bolo konané v termíne 28. septembra 2022 až do 1. októbra 2022. Pre frekventantov bol pripravený harmonogram plný zaujímavých prednášok, absolventi vzdelávania získali nové kontakty a skúsenosti. V prvý deň frekventantov privítala prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc., garantka špecializovaného vzdelávania Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku. V závere by sme sa chceli poďakovať prednášajúcim doc. Ing. Daniele Rybárovej, PhD., Ing. Jakubovi Kintlerovi, PhD., Ing. Bc. Petrovi Štetkovi, PhD. a Ing. Milanovi Lagoszovi, MBA.

 

Znalecký ústav EU v Bratislave privítal frekventantov špecializovaného vzdelávania Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku

Znalecký ústav EU v Bratislave privítal frekventantov špecializovaného vzdelávania Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku

Znalecký ústav EU v Bratislave privítal frekventantov špecializovaného vzdelávania Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku

Znalecký ústav EU v Bratislave privítal frekventantov špecializovaného vzdelávania Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku

Znalecký ústav EU v Bratislave privítal frekventantov špecializovaného vzdelávania Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku

Znalecký ústav EU v Bratislave privítal frekventantov špecializovaného vzdelávania Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku

Znalecký ústav EU v Bratislave privítal frekventantov špecializovaného vzdelávania Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku

Znalecký ústav EU v Bratislave privítal frekventantov špecializovaného vzdelávania Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku

Znalecký ústav EU v Bratislave privítal frekventantov špecializovaného vzdelávania Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku