17. januára 2019 sme otvorili ďalšiu edíciu šesťmesačného kurzu Výkon funkcie hlavného kontrolóra vo verejnej správe. Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave ponúka tento pokročilý kurz akreditovaného špecializovaného modulárneho vzdelávania najmä pre kontrolórov verejnej správy (účastníci pôsobia od Bratislavy po Levoču).

Na realizácii kurzu sa podieľa aj Úrad vlády SR, Ministerstvo financií, Právnická fakulta UK a Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR. Účastníci kurzu si prostredníctvom ôsmich modulov prehĺbia vedomostí a praktické zručnosti v odbore. Aktívne formy vzdelávania umožňujú výmenu skúseností s inými účastníkmi a lektormi. Na záver akreditovaného kurzu budú po vykonaní odbornej skúšky úspešným absolventom vydané osvedčenia.