Centrum celoživotného vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave zahájilo akreditované vzdelávanie pre kontrolórov v samospráve pod názvom „Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu“.

Úvodné sústredenie v dňoch 5. – 6. októbra 2023 zahájil odborný garant štúdia, prof. Ing. Pavol Ochotnický, CSc. Frekventanti absolvujú špecializačné vzdelávanie v 8 moduloch a program bude ukončený záverečnou skúškou dňa 15.2.2024.

EUBA zahájila akreditované vzdelávanie pre kontrolórov v samospráve pod názvom Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu

EUBA zahájila akreditované vzdelávanie pre kontrolórov v samospráve pod názvom Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu

EUBA zahájila akreditované vzdelávanie pre kontrolórov v samospráve pod názvom Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu