Ponuka UTV pre akademický rok 2022/2023 - Študijné programy

 1. DIGITÁLNA BEZPEČNOSŤ I
 2. DEUTSCHE TELEKOM SERVICES EUROPE - ZA OPONOU I
 3. HENKEL SLOVENSKO I
 4. HISTÓRIA BRATISLAVY I A II
 5. INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOSŤ SENIOROV I A II
 6. KULTÚRNE A ĽUDOVÉ TRADÍCIE SLOVENSKA I A II
 7. ĽUDOVÉ KROJE I
 8. MÁM SVOJ VEK, ALE KRÁČAM S DOBOU I
 9. NIKDY NIE JE NESKORO NA ANGLIČTINU I A II
 10. NIKDY NIE JE NESKORO NA NEMČINU I A II
 11. POČÍTAČOVÉ ÚPRAVY FOTOGRAFIÍ I
 12. SÁM SEBE MANAŽÉROM – OSOBNÉ A RODINNÉ FINANCIE I
 13. SENIOR MARKETING A JEHO ZVLÁŠTNOSTI I
 14. SLUŠNOSŤ NIKDY NEMÁ DOVOLENKU I
 15. STRIEBORNÁ GENERÁCIA – AKTÍVNE STARNUTIE  A SPOLOČENSKO-EKONOMICKÝ POTENCIÁL SENIOROV I
 16. TRÉNOVANIE PAMÄTI A MOZGOVÝ JOGGING I A II (NENECHAJTE SVOJ MOZOG ZAHÁĽAŤ), (TELOCVIČNA PRE MOZOG)
 17. TRÉNOVANIE PAMÄTI A MOZGOVÝ JOGGING POKROČILÍ I A II (MOZOG V AKCII), (FIT MOZOG)
 18. TURIZMUS PRE SENIOROV I a II (GASTROTURIZMUS)
 19. VČELÁRSTVO – ŽIME V SYMBIÓZE S PRÍRODOU I A II
 20. VÝZNAM SPOLOČENSKÝCH HIER V ŽIVOTE SENIORA I

 

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY MIMO BRATISLAVU

 1. UTV CHORVÁTSKY GROB I
 2. UTV PARTIZÁNSKE I
 3. UTV PIEŠŤANY II
 4. UTV TOPOĽČANY I
 5. UTV VAJNORY I

 

POHYBOVÉ PROGRAMY

 1. ŠPORT PRE ZDRAVIE - GOLF (TEÓRIA + PRAX)
 2. JOGA
 3. ZUMBA GOLD