PRAVIDELNÉ ROČNÉ AKTIVITY

  • ŠTYRI SPOLOČNÉ PODUJATIA veselo i vážne o ekonomike, kultúre, umení, histórii, športe i politike informácie priebežne,

  • DVE EXKURZIE (domáca a zahraničná). V akademickom roku 2021/2022 budú zaradené do zoznamu exkurzií aj nerealizované exkurzie v akademickom roku 2020/2021.

  • VIRT - LETNÝ VZDELÁVACÍ A RELAXAČNÝ POBYT v modernom univerzitnom výučbovom a ubytovacom zariadení s vlastným bazénom, s termálnou vodou z Patiniec, vždy v prvý júlový týždeň v kalendárnom roku.

  • PLUS 3. ročník - PETRŽALSKÁ LETNÁ UNIVERZITA SENIOROV - spolupráca EUBA a miestnej samosprávy Bratislava-Petržalka. Vždy druhý a tretí júlový týždeň v kalendárnom roku.