SOM HRDÁ ŠTUDENTKA UTV EUBA

Prišla som pred Ekonomickú univerzite v Bratislave a spolu so mnou je tu toľko seniorov Univerzity tretieho veku, koľko sa zmestí, do výletného autobusu. Áno , vyrážame do Komárna na jednodňovú odbornú exkurziu. Sprevádza nás docent Pavol Plesnik, jednoducho záruka, istota a spríjemnenie leta.

Celou cestou sme dostávali nové informácie o lokalite kde sa nachádzame alebo kadiaľ sme prechádzali. Úzkymi uličkami sme sa dostali na parkovisko pred opevnenou pevnosťou, kde nás čakali sprievodcovia. Po prehliadke sme opustili pevnosť, nasadli do turistického vláčika a previezli sa Komárnom. História mesta Komárno je veľmi zaujímavá a nádvorie Európy poteší každého turistu, tak ako nás. Čas pokročil a išli sme na dohodnutý spoločný obed. Po obede sme sa autobusom presunuli do Hurbanova kde sme si pozreli hvezdáreň a planetárium. Žiaľ , čas bol neúprosný a museli sa presunúť na našu poslednú zastávku v Galante, kde nás čakala degustácia vín miestneho podnikateľa, to najlepšie na koniec.

Moje očakávania boli splnené, všetko dopadlo veľmi dobre, v zdraví sme sa vrátili domov. Srdečne ďakujem pani Janke Chládecká, docentovi Pavlovi Plesníkovi, Magduške Danišovej, všetkým účastníkom zájazdu a samozrejme vodičovi autobusu za krásny deň.

Naša univerzita tretieho veku EUBA nie je len výučba, je to veľká úžasná „rodina“ a preto som hrdá študentka UTV EUBA.

Život sa skladá z naplnených, ako i z nenaplnených snov. Sny nás posúvajú dopredu. Niektoré sny je možné splniť si až vtedy, keď nastane vhodný čas. Pre mňa ten čas nastal, keď som sa stala študentkou Univerzity tretieho veku pri EUBA. Univerzita nás prijala s otvorenou náručou, otvorila nám nielen nové vedomostné obzory, ale dala nám pocit, že sme rovnako dôležití, ako ostatní študenti. Okrem spolužiakov, ktorí majú rovnakú krvnú skupinu ako ja, a na ktorých sa vždy teším, stretla som tu vzácneho človeka, manažérku Univerzity tretieho veku. Naša Janka sa stala pre nás oporou, priateľkou, slniečkom. Ďakujeme jej aj celému vedeniu univerzity.

Univerzita tretieho veku naplnila môj sen.

V šesťdesiatych rokoch, keď som končila strednú školu, chcela som pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Vyrastala som ako dieťa sedliackych rodičov v malej dedinke na južnom Slovensku, v tom čase mi bolo povedané, že dievča sa má vydať a variť pre svoju rodinu. Tak som sa na štúdium nedostala. Až teraz sa mi naplnil sen, čírou náhodou som sa dostala na Ekonomickú univerzitu Bratislava a teraz ako 70-ročná budem môcť prebrať osvedčenie o ukončení štúdia na EUBA UTV, čo je pre mňa veľká radosť. Škola ma po celý čas napĺňala elánom, rozšírila som si vedomosti, obohatila sa novými skúsenosťami, spoznala som nových ľudí, získala nových priateľov, a možno aj zmenila uhol pohľadu na život. Štúdium na Vašej univerzite hodnotím ako krásne obdobie môjho života.

Ďakujem Vám.

Môj návrat do školských lavíc po 42 rokoch je nielen déja vu, ale hlavne prejavom záujmu udržiavať sa v psychickej kondícii aj v dôchodkovom veku a čo najdlhšie "byť v obraze" v oblasti, v ktorej som pracovala. Štúdium na UTV mi toto moje očakávanie pomáha napĺňať Nejde tu iba o samoúčelné vyplnenie voľného času, ale aj o praktické zúročenie získaných poznatkov. Som študentkou odboru Medzinárodný cestovný ruch a nové vedomosti využívam ako hostiteľka zahraničných turistov.

Absolvoval som prvý ročník na UTV pri Ekonomickej univerzite v Bratislave študijný odbor Medzinárodný cestovný ruch a klient. Od môjho ukončenia Hotelovej školy v Piešťanoch uplynulo štyridsať rokov, teraz vidím kam sa uberá cestovný ruch. Našiel som si tu veľa nových priateľov, sme vynikajúci kolektív.

UTV pri Ekonomickej univerzite v Bratislave tento rok žije. Konečne sa cítime ako riadni študenti a vraciame sa na všetkých prednáškach a podujatiach do našich študentských čias. Priateľský a partnerský prístup, stále nejaké nové podujatia okrem štúdia sú tým, čo potvrdzuje naše rozhodnutie vybrať si Univerzitu tretieho veku v Petržalke. Inovujú sa priestory a vidíme urobiť veľkú snahu všetko lepšie v náš prospech. Nevedeli sme, kde budeme mať promócie. Priali sme si, aby neboli v obyčajnej triede, ale, aby sme sa cítili ako riadne promovaní študenti a mohli sa prísť pozrieť na nás naše vnúčatá. Naše prianie sa splnilo a hneď dvakrát. Promócie budeme mať spoločne s dennými študentami a v krásnej modernej aule Ekonomickej univerzity v Bratislave. Veľmi sa tešíme na promócie a na ďalšie študijné odbory UTV.

Zriadenie Univerzity tretieho veku pri Ekonomickej univerzite v BA - BBS považujem za veľmi dobré, rozumné a užitočné. rozhodnutie. V Petržalke žije cca 120 000 tisíc obyvateľov, z ktorých väčšiu časť tvoria seniori.

Seniori, ktorí sú len vekom starší, skúsenejší, ale o to aktívnejší. UTV poskytuje možnosť realizovať sa po produktívnom veku/ a nielen po produktívnom veku /, vzdelávať sa , rozšíriť si svoj rozhľad a vedomosti aj v iných oblastiach než v ktorých sme pracovali. Osobne som veľmi rada využila túto možnosť a prihlásila som sa na jednoročný študijný odbor " Sám sebe manažérom a osobné financie". Prednášky boli na vysokej odbornej úrovni, rozšírila a doplnila som si svoje vedomosti v oblasti financií a poisťovníctva. Po skončení tohto študijného odboru som sa bez zaváhania prihlásila na ďalšie štúdium. A urobila som dobré rozhodnutie, lebo tento rok veľmi pestrejší a zaujímavejší.

Toho času navštevujem študijný odbor - I. ročník Medzinárodný cestovný ruch a klient. Opäť som sa presvedčila, že kvalita prednášok sú na vysokej úrovni, lektori pristupujú k nám ako k "denným študentom", odovzdávajú svoje vedomosti a zároveň aj my im môžeme poskytnúť naše skúsenosti, čiže vytvárame neformálny dialóg, ktorý medzi nami nenútene vzniká.

Jednoznačne môžem konštatovať, že neľutujem čas, ktorý strávim na prednáškach v dobrom kolektíve svojich kolegov a kolegýň - spolužiakov. Získavam nové vedomosti a poznatky, ale aj nových priateľov.

Študijné odbory ponúkajú rôzne možnosti na vzdelávanie podľa záujmu , každý si má z čoho vybrať. Dokonca nezabúda sa ani na pohybovú aktivitu - I. ročník Zumba Gold. Super!

Ukončením letného semestra sa však vzdelávanie nekončí, v letnom období sa bude realizovať I. ročník letnej univerzity – PLUS a letný týždenný pobyt seniorov. Už sa teším na nové stretnutia a doporučujem každému, aby využil túto možnosť oboznámiť sa s Univerzitou tretieho veku. Určite to neoľutujete! „Nikdy nie je neskoro začať niečo nové.“

Zároveň sa chcem poďakovať celému vedeniu univerzity a lektorom, za danú možnosť študovať aj v trochu pokročilom veku a popriať im veľa úspechov v ich ďalšej práci.

Keďže rada cestujem a spoznávam nové destinácie, padla voľba pri rozhodovaní práve na štúdium UTV EU v Bratislave. I keď sa nebudem môcť popýšiť diplomom, ale môžem sa pochváliť tým, že štúdiom získavam lepší prehľad, vypĺňam si voľný čas a v neposlednej rade spoznávam nových ľudí. Páči sa mi, že naši prednášajúci nás nevnímajú tak, ako študentov, ale diskutujú s nami ako s partnermi a zaujíma ich náš názor na prednesenú tému. Okrem prednášok sme sa zúčastnili exkurzie, besied, za čo patrí vďaka našej skvelej pani Janke. PaedDr.. PhD. Po roku štúdia na tejto univerzite som dospela k názoru, že zasadnúť znova do školských lavíc bola správna voľba a doporučujem každému seniorovi, ktorý sa ešte nerozhodol študovať.

Veľmi vítam myšlienku UTV. Ako "dôchodcovia" sme sa znovu dostali do školských lavíc, ktoré nám sprítomňujú naše bývalé študentské roky. Prednášky sú odborne veľmi fundované, ich prostredníctvom si oživujeme a rozširujeme vedomosti o rôznych témach a oboznamujeme sa aj s aktuálnymi trendami. Dobre nám padne neformálny priateľský prístup prednášateľov a oživujúci humor, takže sa ani trochu nenudíme. Po každej prednášky je nám aj trochu ľúto, že pre dnešok to už bolo všetko. Veľmi milé sú organizované spoločenské akcie, spojené so stretnutím s osobnosťami nášho spoločenského života. A kto má záujem sa hýbať, má k dispozícii aj cvičenie ZUMBU GOLD, prispôsobené fyzickým možnostiam nášho veku. Môžem konštatovať, že UTV je pre nás povzbudením do života a vracia nás do mladosti. A veľmi pekne ďakujeme za super exkurziu na záver ročníka.

So štúdiom na UTV Ekonomickej univerzity v Bratislave som začala zo zvedavosti. Oslovil ma vybraný študijný odbor "Medzinárodný cestovný ruch a klient". Postupom času som sa viac a viac tešila na nové prednášky a nových lektorov. Forma štúdia, aká je práve na tejto univerzite je veľmi príjemná, zaujímavá a podnetná. Okrem samotného štúdia pre seniorov je veľkým osviežením aj kolektív, ktorý prináša do nášho "študentského života" množstvo milých stretnutí a posedení, humorných a vtipných situácií ako i nových priateľstiev. Nenahraditeľnou osobou je naša manažérka programov UTV a celoživotného vzdelávania, ktorá sa s nami pravidelne stretáva pred každou prednáškou, informuje nás o všetkom dianí, kultúrnych programoch a akciách univerzity. Je nielen našou ozajstnou oporou, ale aj človekom s veľkým srdcom a našim úžasným vzorom.

Ďakujeme za všetko, čo sme v akademickom roku mohli na UTV zažiť.