Musím sa priznať, že sa mi vôbec nechcelo ísť na promócie Univerzity tretieho veku. Dnes už viem, že ne ísť na promócie by bola veľká neúcta k práci Ekonomickej univerzity v Bratislave, neúcta k vyučujúcej a neúcta k spolužiakom. Promócie boli krásne a mám zážitok na celý život. Boli zorganizované perfektne a veľmi dôstojne, všetkým patrí veľká vďaka. Bol to veľký zážitok.

Chcem sa poďakovať aj za iné, vlastne za všetko, čo pre nás starých - pekne nazývaných seniorov, robí Univerzita tretieho veku pri Ekonomickej univerzite v Bratislave. Niekedy sme únavní a neznesiteľní, ale to sú niekedy aj mladi ľudia.

No a čo sa mi v  akademickom roku 2021/2022 rátalo? Vyskúšala som si GOLF! Už viem, že to nie je šport pre mňa, ale mala som možnosť to zažiť a vyskúšať si, nadýchať sa golfovej atmosféry, a to sa ráta! Som spokojná a veľmi som sa z toho tešila.

Samozrejme angličtina s pani prodekankou Stradiotovou, našou spriaznenou dušou. Vždy pre nás pripraví niečo zaujímavé a zábavné, a o to ide - veľmi príjemne strávený čas s cudzím jazykom. A Zumba Gold? Neúnavná, tolerantná, usmiata, rozšantená Janka? Kto by ju nemiloval?

Prijmite moje poďakovanie a obdiv za Vašu trpezlivosť, láskavosť a zdvorilosť v každej situácii a veľmi sa teším na nový akademický rok.

Na začiatku bola vedomosť, ktorú som získala pri tvorbe úloh z matematickej gramotnosti a z testov komparatívnej štúdie PISA. Zaujali ma matematické úlohy o včelách a o tom ako si včeličky odovzdávajú informáciu, kde sa zdroj nektáru nachádza. Prieskumníčky oznamujú ostatným včelám čo zistili tak, že tancujú tanec, ktorým informujú o smere a o vzdialenosti, ktorú je nutné preletieť. Počas tohto tanca včela vrtí zadočkom z jednej strany na druhú a pritom sa pohybuje po krivke tvaru číslice 8. To ma fascinovalo a chcela som o spoločenstve včiel vedieť viac a preto som sa rozhodla prihlásiť sa na Včelárstvo a neľutujem, teraz to nie je len vedomosť, ale hlavne zručnosť, ktorú nám pán dekan docent Ing. Peter Drábik odovzdáva s láskou. Už viem kedy sú včielky tak kľudne, že ich môžem pohladiť, čo sa bude diať, ak okolo letáčika je stále viac a viac včiel a ako najefektívnejšie chytiť roj, ktorý práve uletel. Mali sme možnosť ochutnať extrakt trúdích lariev – trúdie mlieko, ktoré slúži na celkové povzbudenie organizmu a mužského  libida, ale ochutnala som túto dobrotu aj ja a niekedy inokedy bude možnosť porozprávať aj o tomto zážitku a určite sa pridajú ku mne aj moji úžasní konškoláci, ktorých som na UTV odbor: „V symbióze s prírodou – Včelárstvo“ stretla.

Veľké poďakovanie p. rektorovi prof. Ing.  Ferdinandovi Daňovi  PhD., ktorý vytvoril podmienky pre štúdium študentom tretieho veku aj počas pandemického obdobia a podporil všetky aktivity U3V KLUB-u EKONÓM na pôde univerzity. Poďakovanie patrí aj pani Janke Chládeckej , ktorá  neúnavne pracuje so seniormi na každom poli života a lektorom, ktorí sa intenzívne venovali nám študentom tretieho veku na vysokej odbornej úrovni. Po dvoch rokoch pandemickej odstávky, viacerým  študentom sa  život vrátil do zmysluplnej polohy, vymanili sa zo strachu z odlúčenia sa od rodiny, priateľov a známych.

Našli znovu zmysel života, nadobudli  pocit, že podanú ruku treba prijať a pokračovať tam, kde sme prestali. Študovať na Univerzite Tretieho veku - Ekonomickej univerzity je dobrá voľba vrátiť sa do študentských čias, ako využiť čas užitočne, rozšíriť si vedomosti, obzor a získať nových priateľov, byť príkladom pre mladších- veď predsa " vek je len číslo". Je to najlepšia životná voľba a akademický rok vždy pokračuje aj v lete Petržalskou letnou univerzitu pre nás seniorov.

Keď som prestala pracovať a stala som sa dôchodkyňou, začala som premýšľať, ako sa do komunity dôchodcov – seniorov čo najelegantnejšie začleniť. Spočiatku mi ani na um nezišlo hľadať ponuky Univerzity tretieho veku, ale ponuka si ma našla sama! V našej dedine sa práve otváralo  toto štúdium. Mohla som si to nechať ujsť?

Aj keď sme pre koronu študovali 3 a nie 2 roky, napokon sme odpromovali. Potešilo ma aj to, že okrem mozgových “ osviežovačiek” ( čiže okrem štúdia serióznych vecí ) sa seriózne myslelo aj na telesný rozvoj – Zumbu Gold vymyslel dakedy dakto isto pre mňa. Za veľký bonus považujem aj zriadenie Klubu Ekonóm pri U3V EUBA. Jeho činnosť sa vďaka nápadom členiek výboru utešene rozbieha.  Páči sa mi tiež prepájanie aktivít a petržalskými seniormi. Záverom iba – SUPER ! Nič iné netreba dodať, len ďakujem.

Bolo to skvelé rozhodnutie zapísať sa na UTV a mala som aj šťastnú ruku pri výbere odboru Žime v symbióze s prírodou - Včelarstvo.  Mala som predstavu, že chcem študovať niečo späté s prírodou, prinášajúce všeobecný úžitok a slúžiace svetu, prírode a ľuďom. Veľmi vysoká ambícia... no riešenie bolo pomerne jednoduché, lebo toto všetko v sebe nesie Včelárstvo. Som nadšená samotným svetom včiel, ako aj skvelou organizáciou zo strany pani Janky Chládeckej a nášho prednášajúceho pána dekana doc. Ing. Petra Drábika a stretla som aj skvelých spolužiakov. 

Objavila som fascinujúci svet včielok, kde každý člen vie, čo je jeho úlohou, svoju rolu v spoločenstve svedomito plní, je usilovný a pracovitý, nikto nepodvádza, do bodky plní svoju úlohu, ľudia sa majú čo učiť....

Študovať na UTV odporúčam každému kto sa chce niečo naučiť, získať nové skúsenosti a spoznať skvelých ľudí.

Keď mi minulý rok zavolala kamarátka z Petržalky, že sa na Univerzite tretieho veku pri Ekonomickej univerzite v Bratislave otvára program Včelárstvo, veľmi som sa tomu potešila. Včielky ma fascinujú už dlhú dobu; je niečo úžasné mať možnosť bližšie sa im pozrieť „na zúbky“ priamo v Bratislave, a tak som sa prihlásila.

Ani Covid nezabránil organizátorom kurz zorganizovať. Všetky potrebné inštrukcie nám dodala a veľmi milo nás privítala pani Janka Chládecká; potom nás už vložila do rúk pána Petra Drábika, dekana Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave a odborníka na chov včiel v jednej osobe.

Samozrejme, museli sme dodržiavať bezpečnostné opatrenia, a tak sme desiati nadšenci absolvovali najprv teóriu v zasadačke pána dekana, zamaskovaní ako Úrad verejného zdravotníctva kázal; neskôr, keď to počasie a Covid dovolili, aj veľmi užitočnú prax na včelnici pod jeho vedením.

Musím povedať, že pán dekan je vo včelárstve odborník naslovovzatý, a nielen to, je to Učiteľ s veľkým U. Učiť jednoducho VIE. V jeho podaní aj „suchopárna“ teória nadobúda svoje čaro, všetko čo povie má hlavu aj pätu, vždy pridá súvislosti, upozorní na možné „zádrhele“ pri chove včiel, a to všetko podáva pútavo a maximálne pohodovo. Žiadne zdvihnuté obočie, žiadna kritika, len úprimná snaha naučiť nás niečo, čo mu je zjavne blízke a milé. Za seba musím povedať – a myslím, že budú súhlasiť všetci moji konškoláci – že sme si lepšie vybrať nemohli. Ak sa takto prejavuje aj vo svojej pedagogickej praxi (čomu verím), je to úžasná správa pre naše školstvo, lebo dobrých učiteľov nikdy nie je dosť .

V ročníku sme sa stretli dobrá partia; sú tu takí, ktorí včielky dokonca už chovajú (tí mohli novonadobudnuté vedomosti hneď uplatniť v praxi), ale aj takí, ktorí okrem nadšenia pre včelárstvo zatiaľ o chove včielok len snívame. Som rada, že medzi nami je aj viacero mužov, pretože manipulácia s úľmi je fyzicky náročná; naši chlapi nikdy nesklamali. Ani keď bolo treba na záhradke vykopať jamu pre nový krík, alebo urobiť iné, fyzicky náročnejšie práce. My, dievčatá vyššieho (že vraj tretieho) veku sme pomáhali pri zveľaďovaní záhradky tak, aby tu boli nasadené bylinky a rastlinky, ktoré majú včielky radi. Tiež sme všetci  pridali ruky k dielu pri čistení okolia včelnice.

Čo dodať na záver? Len to, že za možnosť zúčastniť sa na tomto kurze veľmi ďakujem. Tiež aj, že sa teším, že môžeme v diele pokračovať aj ďalší včelársky rok. Pevne verím, že to bude stále pod vedením pána dekana Drábika, ako aj za podpory pani Janky Chládeckej.

SOM HRDÁ ŠTUDENTKA UTV EUBA

Prišla som pred Ekonomickú univerzite v Bratislave a spolu so mnou je tu toľko seniorov Univerzity tretieho veku, koľko sa zmestí, do výletného autobusu. Áno , vyrážame do Komárna na jednodňovú odbornú exkurziu. Sprevádza nás docent Pavol Plesnik, jednoducho záruka, istota a spríjemnenie leta.

Celou cestou sme dostávali nové informácie o lokalite kde sa nachádzame alebo kadiaľ sme prechádzali. Úzkymi uličkami sme sa dostali na parkovisko pred opevnenou pevnosťou, kde nás čakali sprievodcovia. Po prehliadke sme opustili pevnosť, nasadli do turistického vláčika a previezli sa Komárnom. História mesta Komárno je veľmi zaujímavá a nádvorie Európy poteší každého turistu, tak ako nás. Čas pokročil a išli sme na dohodnutý spoločný obed. Po obede sme sa autobusom presunuli do Hurbanova kde sme si pozreli hvezdáreň a planetárium. Žiaľ , čas bol neúprosný a museli sa presunúť na našu poslednú zastávku v Galante, kde nás čakala degustácia vín miestneho podnikateľa, to najlepšie na koniec.

Moje očakávania boli splnené, všetko dopadlo veľmi dobre, v zdraví sme sa vrátili domov. Srdečne ďakujem pani Janke Chládecká, docentovi Pavlovi Plesníkovi, Magduške Danišovej, všetkým účastníkom zájazdu a samozrejme vodičovi autobusu za krásny deň.

Naša univerzita tretieho veku EUBA nie je len výučba, je to veľká úžasná „rodina“ a preto som hrdá študentka UTV EUBA.

Život sa skladá z naplnených, ako i z nenaplnených snov. Sny nás posúvajú dopredu. Niektoré sny je možné splniť si až vtedy, keď nastane vhodný čas. Pre mňa ten čas nastal, keď som sa stala študentkou Univerzity tretieho veku pri EUBA. Univerzita nás prijala s otvorenou náručou, otvorila nám nielen nové vedomostné obzory, ale dala nám pocit, že sme rovnako dôležití, ako ostatní študenti. Okrem spolužiakov, ktorí majú rovnakú krvnú skupinu ako ja, a na ktorých sa vždy teším, stretla som tu vzácneho človeka, manažérku Univerzity tretieho veku. Naša Janka sa stala pre nás oporou, priateľkou, slniečkom. Ďakujeme jej aj celému vedeniu univerzity.

Univerzita tretieho veku naplnila môj sen.

V šesťdesiatych rokoch, keď som končila strednú školu, chcela som pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Vyrastala som ako dieťa sedliackych rodičov v malej dedinke na južnom Slovensku, v tom čase mi bolo povedané, že dievča sa má vydať a variť pre svoju rodinu. Tak som sa na štúdium nedostala. Až teraz sa mi naplnil sen, čírou náhodou som sa dostala na Ekonomickú univerzitu Bratislava a teraz ako 70-ročná budem môcť prebrať osvedčenie o ukončení štúdia na EUBA UTV, čo je pre mňa veľká radosť. Škola ma po celý čas napĺňala elánom, rozšírila som si vedomosti, obohatila sa novými skúsenosťami, spoznala som nových ľudí, získala nových priateľov, a možno aj zmenila uhol pohľadu na život. Štúdium na Vašej univerzite hodnotím ako krásne obdobie môjho života.

Ďakujem Vám.

Môj návrat do školských lavíc po 42 rokoch je nielen déja vu, ale hlavne prejavom záujmu udržiavať sa v psychickej kondícii aj v dôchodkovom veku a čo najdlhšie "byť v obraze" v oblasti, v ktorej som pracovala. Štúdium na UTV mi toto moje očakávanie pomáha napĺňať Nejde tu iba o samoúčelné vyplnenie voľného času, ale aj o praktické zúročenie získaných poznatkov. Som študentkou odboru Medzinárodný cestovný ruch a nové vedomosti využívam ako hostiteľka zahraničných turistov.

Absolvoval som prvý ročník na UTV pri Ekonomickej univerzite v Bratislave študijný odbor Medzinárodný cestovný ruch a klient. Od môjho ukončenia Hotelovej školy v Piešťanoch uplynulo štyridsať rokov, teraz vidím kam sa uberá cestovný ruch. Našiel som si tu veľa nových priateľov, sme vynikajúci kolektív.

UTV pri Ekonomickej univerzite v Bratislave tento rok žije. Konečne sa cítime ako riadni študenti a vraciame sa na všetkých prednáškach a podujatiach do našich študentských čias. Priateľský a partnerský prístup, stále nejaké nové podujatia okrem štúdia sú tým, čo potvrdzuje naše rozhodnutie vybrať si Univerzitu tretieho veku v Petržalke. Inovujú sa priestory a vidíme urobiť veľkú snahu všetko lepšie v náš prospech. Nevedeli sme, kde budeme mať promócie. Priali sme si, aby neboli v obyčajnej triede, ale, aby sme sa cítili ako riadne promovaní študenti a mohli sa prísť pozrieť na nás naše vnúčatá. Naše prianie sa splnilo a hneď dvakrát. Promócie budeme mať spoločne s dennými študentami a v krásnej modernej aule Ekonomickej univerzity v Bratislave. Veľmi sa tešíme na promócie a na ďalšie študijné odbory UTV.

Zriadenie Univerzity tretieho veku pri Ekonomickej univerzite v BA - BBS považujem za veľmi dobré, rozumné a užitočné. rozhodnutie. V Petržalke žije cca 120 000 tisíc obyvateľov, z ktorých väčšiu časť tvoria seniori.

Seniori, ktorí sú len vekom starší, skúsenejší, ale o to aktívnejší. UTV poskytuje možnosť realizovať sa po produktívnom veku/ a nielen po produktívnom veku /, vzdelávať sa , rozšíriť si svoj rozhľad a vedomosti aj v iných oblastiach než v ktorých sme pracovali. Osobne som veľmi rada využila túto možnosť a prihlásila som sa na jednoročný študijný odbor " Sám sebe manažérom a osobné financie". Prednášky boli na vysokej odbornej úrovni, rozšírila a doplnila som si svoje vedomosti v oblasti financií a poisťovníctva. Po skončení tohto študijného odboru som sa bez zaváhania prihlásila na ďalšie štúdium. A urobila som dobré rozhodnutie, lebo tento rok veľmi pestrejší a zaujímavejší.

Toho času navštevujem študijný odbor - I. ročník Medzinárodný cestovný ruch a klient. Opäť som sa presvedčila, že kvalita prednášok sú na vysokej úrovni, lektori pristupujú k nám ako k "denným študentom", odovzdávajú svoje vedomosti a zároveň aj my im môžeme poskytnúť naše skúsenosti, čiže vytvárame neformálny dialóg, ktorý medzi nami nenútene vzniká.

Jednoznačne môžem konštatovať, že neľutujem čas, ktorý strávim na prednáškach v dobrom kolektíve svojich kolegov a kolegýň - spolužiakov. Získavam nové vedomosti a poznatky, ale aj nových priateľov.

Študijné odbory ponúkajú rôzne možnosti na vzdelávanie podľa záujmu , každý si má z čoho vybrať. Dokonca nezabúda sa ani na pohybovú aktivitu - I. ročník Zumba Gold. Super!

Ukončením letného semestra sa však vzdelávanie nekončí, v letnom období sa bude realizovať I. ročník letnej univerzity – PLUS a letný týždenný pobyt seniorov. Už sa teším na nové stretnutia a doporučujem každému, aby využil túto možnosť oboznámiť sa s Univerzitou tretieho veku. Určite to neoľutujete! „Nikdy nie je neskoro začať niečo nové.“

Zároveň sa chcem poďakovať celému vedeniu univerzity a lektorom, za danú možnosť študovať aj v trochu pokročilom veku a popriať im veľa úspechov v ich ďalšej práci.

Keďže rada cestujem a spoznávam nové destinácie, padla voľba pri rozhodovaní práve na štúdium UTV EU v Bratislave. I keď sa nebudem môcť popýšiť diplomom, ale môžem sa pochváliť tým, že štúdiom získavam lepší prehľad, vypĺňam si voľný čas a v neposlednej rade spoznávam nových ľudí. Páči sa mi, že naši prednášajúci nás nevnímajú tak, ako študentov, ale diskutujú s nami ako s partnermi a zaujíma ich náš názor na prednesenú tému. Okrem prednášok sme sa zúčastnili exkurzie, besied, za čo patrí vďaka našej skvelej pani Janke. PaedDr.. PhD. Po roku štúdia na tejto univerzite som dospela k názoru, že zasadnúť znova do školských lavíc bola správna voľba a doporučujem každému seniorovi, ktorý sa ešte nerozhodol študovať.

Veľmi vítam myšlienku UTV. Ako "dôchodcovia" sme sa znovu dostali do školských lavíc, ktoré nám sprítomňujú naše bývalé študentské roky. Prednášky sú odborne veľmi fundované, ich prostredníctvom si oživujeme a rozširujeme vedomosti o rôznych témach a oboznamujeme sa aj s aktuálnymi trendami. Dobre nám padne neformálny priateľský prístup prednášateľov a oživujúci humor, takže sa ani trochu nenudíme. Po každej prednášky je nám aj trochu ľúto, že pre dnešok to už bolo všetko. Veľmi milé sú organizované spoločenské akcie, spojené so stretnutím s osobnosťami nášho spoločenského života. A kto má záujem sa hýbať, má k dispozícii aj cvičenie ZUMBU GOLD, prispôsobené fyzickým možnostiam nášho veku. Môžem konštatovať, že UTV je pre nás povzbudením do života a vracia nás do mladosti. A veľmi pekne ďakujeme za super exkurziu na záver ročníka.

So štúdiom na UTV Ekonomickej univerzity v Bratislave som začala zo zvedavosti. Oslovil ma vybraný študijný odbor "Medzinárodný cestovný ruch a klient". Postupom času som sa viac a viac tešila na nové prednášky a nových lektorov. Forma štúdia, aká je práve na tejto univerzite je veľmi príjemná, zaujímavá a podnetná. Okrem samotného štúdia pre seniorov je veľkým osviežením aj kolektív, ktorý prináša do nášho "študentského života" množstvo milých stretnutí a posedení, humorných a vtipných situácií ako i nových priateľstiev. Nenahraditeľnou osobou je naša manažérka programov UTV a celoživotného vzdelávania, ktorá sa s nami pravidelne stretáva pred každou prednáškou, informuje nás o všetkom dianí, kultúrnych programoch a akciách univerzity. Je nielen našou ozajstnou oporou, ale aj človekom s veľkým srdcom a našim úžasným vzorom.

Ďakujeme za všetko, čo sme v akademickom roku mohli na UTV zažiť.