KAŽDÝ ŠTUDIJNÝ ODBOR

Dôchodcovia (invalidní, starobní a pracujúci)

69 eur

Pracujúci (nie na dôchodku)

79 eur

JAZYKOVÝ ŠTUDIJNÝ ODBOR

Nikdy nie je neskoro na angličtinu (48 vyučovacích hodín/24 dní)

111 eur

POHYBOVÝ PROGRAM

Joga (23 cvičení)

50 eur

Nordic walking (23 cvičení)

50 eur

Zumba gold (23 cvičení)

36 eur

VÝUČBOVO-RELAXAČNÝ POBYT SENIOROV

VIRT vzdelávacie zariadenie EUBA (5 dní)

155 eur

 

Poznámka

Štúdium v študijnom odbore

  • 3 vyučovacie hodiny jedna prednáška 135 minút,  spolu 42 vyučovacích hodín, z toho 21 vyučovacích hodín v zimnom semestri a 21 vyučovacích hodín v letnom semestri.

 

Štúdium v PC študijných programoch

  • 2 vyučovacie hodiny jedna prednáška 90 minút,  28 vyučovacích hodín, 14 v zimnom semestri a 14 v letnom semestri.
  • 1 vyučovacia hodina = 45 minút.