KAŽDÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM

Dôchodcovia (invalidní, starobní a pracujúci)

70 eur

Pracujúci (nie na dôchodku)

80 eur

JAZYKOVÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM

Nikdy nie je neskoro na angličtinu

111 eur

Nikdy nie je neskoro na nemčinu 111 eur

POHYBOVÝ PROGRAM

Brušné tance

70 eur

Golf (teória a prax)

100 eur

Joga

70 eur

Tai-chi

70 eur

Univerzita správneho dýchania

70 eur

Zumba gold

70 eur