KAŽDÝ ŠTUDIJNÝ ODBOR

Dôchodcovia (invalidní, starobní a pracujúci)

70 eur

Pracujúci (nie na dôchodku)

80 eur

JAZYKOVÝ ŠTUDIJNÝ ODBOR

Nikdy nie je neskoro na angličtinu

111 eur

Nikdy nie je neskoro na nemčinu 111 eur

POHYBOVÝ PROGRAM

Joga

60 eur

Sebaobrana seniora

28 eur

SM systém - zdravý chrbát

60 eur

Zumba gold

40 eur

VÝUČBOVO-RELAXAČNÝ POBYT SENIOROV

VIRT vzdelávacie zariadenie EUBA (5 dní)

155 eur

 

Poznámka

Cenník v pohybových odboroch je určený podľa počtu rozpisu a počtu cvičení.

Študenti UTV CCV EU v Bratislave, ktorí sú zároveň aj členmi U3V KLUBU Ekonóm majú zľavu vo výške 5 € na jeden prihlásený študijný alebo pohybový odbor.

Študenti UTV CCV EU v Bratislave, v študijných skupinách mimo Bratislavu majú poplatok 60 € / dôchodca a 70 € / pracujúci dôchodca.