KAŽDÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM

Dôchodcovia (invalidní, starobní a pracujúci)

70 eur

Pracujúci (nie na dôchodku)

80 eur

JAZYKOVÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM

Nikdy nie je neskoro na angličtinu

111 eur

Nikdy nie je neskoro na nemčinu 111 eur

POHYBOVÝ PROGRAM

Joga

60 eur

Šport pre zdravie-golf

100 eur

Zumba gold

60 eur