CHLÁDECKÁ, Janka, PaedDr., PhD., MBA

CHLÁDECKÁ, Janka, PaedDr., PhD., MBA

odborný zamestnanec pre tvorbu koncepcií, programov a projektov vzdelávania

+421 2 6729 5171
ŠAJMÍROVÁ, Mária, Ing.

ŠAJMÍROVÁ, Mária, Ing.

manažérka pre koordináciu vzdelávania seniorov

+421 2 6729 5164