V stredu 25. septembra 2019 privítal na akademickej pôde prorektor pre rozvoj Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolf Sivák v mene rektora známu legendu ľadového hokeja Jozefa Golonku.

Stretnutie študentov-seniorov bolo prvým mimo výučbovým podujatím, ešte pred oficiálnym otvorením akademického roku na Univerzite tretieho veku EUBA, ktoré sa uskutoční 23.10.2019.

Sme hrdí, že pán Golonka je absolventom našej univerzity a je veľmi dôležité o ňom povedať, že on hokej nehral, on hokej žil“, povedal prorektor Rudolf Sivák v úvode pri predstavovaní hokejovej osobnosti.

Nasledovalo rozprávanie o jeho hokejovej ceste za slávou, nielen fakty o jeho živote, klubovej činnosti, reprezentácii, trénerskej činnosti, oceneniach, ale svoje rozprávanie spestril aj mnohými veselými historkami so zákulisia tohto bieleho športu.

Na otázku jednej zo senioriek, či neuvažoval v období svojej najväčšej slávy o emigrácii do Ameriky alebo na západ odpovedal: „Veľa som videl, veľa som cestoval, ale Amerika a západ je pre mňa moja krajina Slovensko. Nikdy som o emigrácii neuvažoval.

V závere stretnutia si všetci účastníci spoločne zanôtili slovenské ľudové pesničky so speváckym súborom Melódia z Petržalky a pridal sa aj Jozef Golonka. Seniori mali možnosť získať jeho poslednú knihu Jozef Golonka - Rebel s číslom 9 aj s jeho podpisom. Napriek tomu, že ukončiť diskusiu s pánom Golonkom pre záujem o jeho rozprávanie bolo ťažké, predsa len v závere zostal čas na propagáciu UTV EUBA, na informácie o študijných odboroch, pohybových aktivitách, mimovýučbových aktivitách, Seniorfeste 2019 a o príprave vzniku klubu seniorov s názvom U3V Klub EUBA.

Ďalšie mimo výučbové podujatie so známou osobnosťou UTV EUBA plánuje na december 2019.