V zastúpení rektora EUBA privítala na pôde našej univerzity prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium Ing. Paula Puškárová, DiS. art., PhD. zástupcov AkSen, občianskeho združenia Aktívny senior. Pani prorektorka v úvode odovzdala prítomným pozdrav od pána rektor EUBA a povedala „ naša univerzita víta každú aktivitu pre seniorov, ktorá príde zvonku a podporuje každú aktivitu Univerzity tretieho veku BBS EUBA.“

Po úvodných slovách pani prorektorky stretnutie pokračovalo v svojom programe, ktorý predstavila pani Jarmila Staneková, výkonná riaditeľka AkSen. V jej úvodných slovách zdôraznila dôležitosť stretnutia na pôde EUBA, spoluprácu s EUBA, ktorá pomôže personálne stabilizovať a aktivizovať AkSen v Bratislave.

UTV BBS EUBA predstavila pani Janka Chládecká. Informovala o ponuke študijných programov, pohybových aktivít a iných aktivít mimo výučby pre akademický rok 2019/2020. Navrhla nové možnosti spolupráce a spoločné podujatia.

V závere stretnutia prítomní skonštatovali, že nový partnerský vzťah medzi AkSen a EUBA začal „písať“ ďalší príbeh zmysluplnej spolupráce, ktorý vnesie do práce so seniormi a pre seniorov dynamiku, inováciu, bohatý program nielen vzdelávacích, ale aj spoločenských, športových a kultúrnych podujatí. Okrem spolupráce s AkSen v Bratislave UTV BBS EUBA začne aktívne rokovať s mestom Piešťany o vytvorení študijnej skupiny Univerzity tretieho veku priamo v sídle centrály AkSen v Piešťanoch. Bude to ďalšia skupina seniorov, ktorá sa zaradí k študijným odborom mimo EUBA po Topoľčanoch, Vajnoroch a Chorvátskom Grobe.

Podľa slov výkonnej riaditeľky AkSen pani Jarmily Stanekovej „EUBA príde k seniorom v Piešťanoch a vyzdvihla profesionálny prístup celosvetovo uznávanej a európsky jedinečnej univerzity k seniorskej problematike.“

 

euba aksen stretnutie 07082019 2029

euba aksen stretnutie 07082019 2059