V utorok 2. júla 2019 o 13.00 h v aule EUBA absolvovalo 11 študentov UTV promócie spoločne s absolventmi bakalárskeho štúdia na OF EUBA. Dôstojné promócie a spojenie dvoch generácií mali možnosť vidieť všetci príbuzní a blízki promujúcich.

Po prevzatí vysokoškolského diplomu prvého stupňa si absolventi UTV študijného odboru Medzinárodný cestovný ruch a klient prevzali osvedčenie o absolvovaní dvoch akademických rokov na UTV EUBA. Rektor EUBA, prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., vo svojom príhovore vzdal úctu absolventom UTV, zdôraznil zmysluplnosť štúdia vo vyššom veku a vyslovil presvedčenie, že študentov UTV bude pribúdať a bude ich stále viac na chodbách našej alma mater. Po slávnostných promóciách sa hrdí absolventi UTV pýšili nielen spoločnými fotografiami, ale aj kyticami kvetov od svojich blízkych a najmä vnúčat.

Spojenie promócií absolventov UTV BBS EUBA s promóciami absolventov OF EUBA, hlavného gestora niektorých študijných odborov UTV, poskytlo seniorom-študentom UTV nielen novú dimenziu slávnostných promócií, ale aj chuť študovať na UTV ďalej.

 

utv promocie 2018 2019 2.7.2019

utv promocie 2018 2019 2.7.2019 2