Touto prednáškou začala PLUS - Petržalská letná univerzita seniorov 10. júla 2019. Takmer 100 účastníkom sa v úvode prihovoril starosta mestskej časti Bratislava Petržalka Ján Hrčka, ktorý slávnostne 1. ročník PLUS otvoril. Zdôraznil dôležitosť spolupráce s Ekonomickou univerzitou v Bratislave, plnenie nedávno podpísaného memoranda s rektorom EUBA Ferdinandom Daňom a pokračovanie v ďalšej spolupráci nielen pre seniorov a nielen so seniormi.

Potom slovo odovzdal renomovanému opernému spevákovi Martinovi Babjakovi, ktorý predviedol, že je majster nielen spievaného, ale aj hovoreného slova. Záverečný neutíchajúci potlesk v stoji všetkých účastníkov PLUS bol symbolickým poďakovaním za úžasnú úvodnú prednášku pána Martina Babjaka. Za touto prednáškou nasledujú ďalšie tri. V piatok 12. júla 2019 s etnologičkou Katkou Nádaskou. 17. júla 2019 s doktorkou Veronikou Tirpákovou a 19. júla 2019 s poslancom Ľubošom Kačírekom. Po poslednej prednáške si všetci účastníci PLUS prevezmú osvedčenie o absolvovaní 1. ročníka PLUS z rúk rektora EUBA Ferdinanda Daňu a starostu mestskej časti Bratislava Petržalka Jána Hrčku. Ak ste zmeškali prvú prednášku, neváhajte. Čakajú Vás ešte tri rovnako zaujímavé prednášky PLUS.