Pri príležitosti ukončenia akademického roka 2018/2019 sa pod záštitou prorektorky doc. Ing. Jany Péliovej, PhD., realizovalo stretnutie s dekanmi EU v Bratislave a garantmi študijných odborov Univerzity tretieho veku BBS.

Projektová manažérka UTV PaedDr. Janka Chládecká, PhD., poďakovala zúčastneným za spoluprácu a podporu a oznámila rozšírenie ponuky programov na akademický rok 2019/2010 (ponuka programov tu). Zároveň prezentovala širokú spoluprácu s inštitúciami aj mimo EU v Bratislave, osobitne s blížiacou sa PLUS – Petržalskou letnou univerzitu seniorov (viac informácií nájdete tu).