V závere mesiaca novembra sa na ostrove Maurícius konalo zasadnutie Medzinárodnej organizácie univerzít tretieho veku - AIUTA, ktoré bolo spojené s medzinárodnou konferenciou zameranou na Multikulturalizmus na Univerzitách tretieho veku.

Ekonomická univerzita v Bratislave splnila všetky podmienky prijatia do AIUTA a stala sa jej legitímnym členom.

clenstvo auita2

 

Okrem domácich zástupcov usporiadateľov Univerzity tretieho veku na Mauríciu sa konferencie zúčastnili zástupcovia z Austrálie, Španielska, Číny, Veľkej Británie, Senegalu, Guinei, Kostariky, Českej republiky, Talianska, Francúzska, Spojených arabských emirátov a Slovenska.

Ekonomickú Univerzitu v Bratislave zastupovala PaedDr. Janka Chládecká, PhD., ktorá predstavila univerzitu a jej Univerzitu tretieho veku Bratislavskej Business School. Ďalej prezentovala výsledky prieskumu, zameraného na iné kultúry, na inakosť s názvom Multikultúrna výchova na Univerzite tretieho veku s jednoznačným záverom zdôvodnenia, opodstatnenia a potreby nového študijného odboru pre starších študentov s obsahovým zameraním na multikultúrny a medzinárodný dialóg.

Veríme, že členstvo v AIUTA je prvým krokom pre splnenie všetkých ambícii našej Univerzity tretieho veku na domácej i svetovej úrovni. Je to prvý krok veľmi dlhej, namáhavej a profesionálne zmysluplnej cesty.

Ekonomická univerzita v Bratislave sa stala dôležitým a strategickým partnerom pre všetky členské univerzity svetovej organizácie AIUTA. Byť členom AIUTA je prestíž a zároveň veľký záväzok.