V sobotu 20. apríla 2024 v areáli Ekonomickej univerzity v Bratislave, každý kto išiel okolo, mohol vidieť skupinu vekovo starších, ale duchom mladých a usmievavých dám a pánov, ktorí zbierali odpad v okolí budov našej univerzity. Jarná brigáda seniorov je už tradíciou a realizujú ju každý rok študenti Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave a členovia U3V Klubu Ekonóm. Brigáda je spojením zmysluplného a príjemného. Napriek nepriaznivému počasiu prišlo viac ako 25 seniorov a „brigádnici“ vyzbierali niekoľko vriec odpadu.

„ Nielen slovom, ale aj konkrétnym činom sme chceli prejaviť úctu a vďaku Ekonomickej univerzite v Bratislave. Cítime sa tu ako doma, medzi svojimi najbližšími. Ekonomická univerzita v Bratislave nám dáva nový zmysel života a vytvára pre nás prostredie, do ktorého sa radi stále vraciame. Sme hrdými študentmi Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave, chceme jej robiť dobré meno a veríme, že naša univerzita je hrdá na nás. Vďaka patrí všetkým študentom Univerzity tretieho veku a členom nášho U3V Klubu Ekonóm za dnešnú príjemnú sobotu“, povedala študentka študijných programov UTV Turizmus pre seniorov- Praktikum III. a Anglický jazyk a predsedníčka U3V Klubu Ekonóm Magdaléna Danišová.

Študentom Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave ďakujeme za ich brigádu a spolupatričnosť k našej „alma mater“.

Jarná brigáda seniorov je už tradíciou

Jarná brigáda seniorov je už tradíciou

Jarná brigáda seniorov je už tradíciou

Jarná brigáda seniorov je už tradíciou