Po dvojročnej, nežiadanej prestávke, sa v piatok 17.02.2023 uskutočnil 2. ročník Plesu seniorov UTV Ekonomickej univerzity v Bratislave, U3V Klubu Ekonóm a Petržalskej Klubovne aktívnych seniorov.

Na úvod vystúpil folklórny súbor Ekonóm s krátkym programom spevu, tanca u hudby.

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, slávnostným prípitkom otvoril 2. ročník Plesu seniorov a povedal: „...ďakujem za pozvanie na dnešný ples. Univerzita tretieho veku seniorom ponúka nielen štúdium v zaujímavých študijných programoch, ale aj množstvo mimo výučbových aktivít. Študenti UTV sa stali súčasťou našej alma mater. Vďaka spolupráci so samosprávou sa nám podarilo spojiť nielen petržalských seniorov, ale aj seniorov mimo Petržalky a mimo Bratislavy. Teší nás, že prichádzate k nám sa nielen vzdelávať, ale dnes ste sa prišli i zabaviť. Pre mňa i pána dekana Obchodnej Fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave je cťou tu dnes byť s Vami...

Ku každému plesu patrí roztancovanie a prvý valčík. Profesionálni tanečníci z tanečnej školy UNI DANCE predviedli ukážky štyroch štandardných tancov. Po poslednom tanci vyzvali do tance rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave a zástupkyňu starostku MČ Bratislava-Petržalka. Ich valčík roztancoval všetkých prítomných. Mimochodom, tanečný pár TK UNI DANCE v sobotu, po plese, získal titul MS v štandardných tancoch.

Hudobná skupina Party time prispela k dobrej nálade a nechýbala ani bohatá tombola.

Poďakovanie patrí všetkým účastníkom za vytvorenie nezabudnuteľnej atmosféry, celému výboru U3V Klubu Ekonóm a všetkým, ktorí organizačne prispeli k jeho príprave a realizácii. Pri poslednej skladbe na parkete, všetci prítomní zhodne povedali, že už teraz majú dôvod sa tešiť na Ples v roku 2024.

 

2. ročník Plesu seniorov

2. ročník Plesu seniorov

2. ročník Plesu seniorov

2. ročník Plesu seniorov

2. ročník Plesu seniorov

2. ročník Plesu seniorov

2. ročník Plesu seniorov

2. ročník Plesu seniorov

2. ročník Plesu seniorov