U3V KLUB EKONÓM pri Ekonomickej univerzite v Bratislave pozýva na 3. ročník Senior Ekonóm plesu, ktorý sa uskutoční 9. februára 2024 od 17:00 hod. v Jedálni Študentského domova Dolnozemská cesta.

Lístok je možné si zakúpiť každý utorok od 16. januára do 6. februára 2024 v čase od 14:30 do 17:00 v kancelárii U3V klubu Ekonóm, na Ekonomickej univerzite v Bratislave v miestnosti E9.14 na 9. poschodí.

Cena vstupenky je 37 Eur.

 

Kontakt: Iveta Čambalová 0903 294 616

 

Senior ples Ekonóm