U3V KLUB EKONÓM pri Ekonomickej univerzite v Bratislave pozýva na 2. ročník Senior Ekonóm plesu, ktorý sa uskutoční 17. februára 2023 od 17:00 hod. v Jedálni Študentského domova Dolnozemská cesta.

Lístok je možné si zakúpiť každý utorok od 24. januára do 14. februára 2023 v čase od 14:30 do 17:00 v kancelárii U3V klubu Ekonóm, na Ekonomickej univerzite v Bratislave v miestnosti E9.21 na 9. poschodí.

Cena vstupenky je 35 Eur.

 

Kontakt: Jitka Žatkuliaková, 0944 523 119 

 

utv ples 1