Každý október Mesiac úcty k starším je obdobím mnohých zaujímavých, účelových a zmysluplných podujatí pre seniorov. Petržalský Seniorfest 2022 seniorom ponúka, takmer každý deň, od 19. septembra do 17. októbra 2022 zmysluplné aktivity rôzneho zamerania. Koncerty, prednášky, tvorivé dielne, kvízy, folklórne večery, komentované prechádzky, športové turnaje, jablkové hodovanie, divadelné predstavenia a pod. V rámci dlhodobej spolupráce sa vo veľkej miere na Petržalskom Seniorfeste podieľa aj Ekonomická univerzita v Bratislave. Spolupráca sa realizuje nielen na našej akademickej pôde, ale aj v Petržalskej klubovni aktívnych seniorov, ktorú pred necelým rokom otvoril starosta Petržalky a dal k dispozícii všetkým seniorom, nielen z Petržalky.

Spojenie akademickej pôdy, našich učební a Klubovne s kompletným športovým, spoločenským vybavením a veľkou záhradou je dobrým príkladom praxe ako má fungovať spolupráca v prospech seniorov.

Pre Petržalskú klubovňu aktívnych seniorov a študentov Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave bola veľkým prekvapením pondelková návšteva pani prezidentky SR Zuzany Čaputovej, ktorá sa zaujímala o život seniorov, ich radosti i starosti, ako vnímajú postavenie seniora v súčasnosti a zaujímalo ju aj štúdium na Univerzite tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pani prezidentka si pozrela exteriér a interiér Klubovne a pozorne počúvala seniorov. Dozvedela sa, že Klubovňa je pre seniorov otvorená denne od pondelka do piatku a všetko čo im ponúka je zdarma. S potešením prijala informáciu, že Petržalská klubovňa aktívnych seniorov je v úzkom prepojení s Ekonomickou univerzitou v Bratislave a jej Univerzitou tretieho veku, čo podľa jej slov „ otvára možnosti, aby sa seniori stali zvedavými študentmi pripravenými rozširovať svoje obzory.“ S prekvapením prijala informáciu, že si seniori musia školné na Univerzite tretieho veku hradiť sami a univerzity toto štúdium doposiaľ nikdy nemali zohľadnené v štátnom rozpočte. Odchádzala s prísľubom, že vynaloží maximálne úsilie, aby s kompetentnými o tejto téme diskutovala.

 

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová sa stretla so seniormi Petržalky a študentami Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová sa stretla so seniormi Petržalky a študentami Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová sa stretla so seniormi Petržalky a študentami Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová sa stretla so seniormi Petržalky a študentami Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová sa stretla so seniormi Petržalky a študentami Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová sa stretla so seniormi Petržalky a študentami Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová sa stretla so seniormi Petržalky a študentami Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová sa stretla so seniormi Petržalky a študentami Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová sa stretla so seniormi Petržalky a študentami Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave