Milí študenti Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave,

dovoľte nám v mene nášho pána rektora prof. Ferdinanda Daňa, v mene mojom i v mene mojej kolegyni Ing. Yvetty Bučanovej malé prianie týchto sviatočných dní.

Je nám veľmi ľúto, že sa Vám nedokážeme prihovoriť osobne, ako býva dobrým zvykom, na našom obvyklom vianočnom stretnutí, ktoré sme nemohli uskutočniť.

Napriek tomu, že sme akademický rok úspešne začali, boli sme nútení ho prerušiť. Ďakujeme Vám všetkým, že ste s pochopením prijali situáciu, v ktorej sme sa nedobrovoľne ocitli.

Prajeme Vám, nech adventné obdobie a celé Vianočné sviatky prežijete v zdraví, v kruhu svojich blízkych, v pohode a s radosťou. Nech nám to pomôže spoločne úspešne vykročiť do nového obdobia.

Veríme, že súčasná situácia nebude trvať príliš dlho a čoskoro sa stretneme opäť. Osobne si poprajeme všetko najlepšie do nadchádzajúceho nového obdobia, do roku 2022 a budete úspešne pokračovať v začatom štúdiu na našej Univerzite tretieho veku. Prajeme krásne Vianoce!

 

pf 2022 1

 

Janka CHLÁDECKÁ

Univerzita tretieho veku

Ekonomická univerzita v Bratislave