Tradičná jednodňová, letná a odborná exkurzia do Trnavy a okolia sa uskutočnila s dodržaním všetkých opatrení v súčasnej situácii.

11. augusta 2021 nastúpilo do autobusu 45 seniorov, smer Trnava, Dolná Krúpa a Modra. Docent Pavol Plesník, garant študijného programu Turizmus a senior, exkurziu pripravil a účastníkov celý deň sprevádzal.

Prvé zastavenie bolo v centre Trnavy, kde všetkým sprievodca porozprával o histórii a súčasnosti mesta. Ďalšie zastavenie bolo na spoločnom obede v reštaurácii Sedem divov v Dolnej Krúpej, po ktorom sa všetci malou prechádzkou presunuli do rodinnej firmy Medolandia. Odborný výklad o firme a jej produktoch bol spojený s ochutnávkou medoviny. K firme patrí aj známe Rozárium, rozsiahla záhrada, kde je zasadených takmer tisíc ruží. Medolandia a Rozárium je spojením minulosti a prítomnosti Dolnej Krúpej. Posledná zastávka bola v Modre, v malom rodinnom vinárstve Rúžek, kde sám majiteľ všetkým porozprával o svojej práci, o pestovaní hrozna a výrobe vína. Nechýbala ani ochutnávka jeho bielych a červených vín.

Všetci účastníci odbornej exkurzie sa šťastne vrátili večer domov, príjemne unavení a maximálne spokojní.

„Srdečne ďakujeme našej Janke Chládeckej a p. docentovi Plesníkovi za krásny deň a zmysluplnú exkurziu“, poďakovala sa za všetkých účastníkov pani Magdaléna Danišová a pokračovala: „Naša UTV a náš KLUB to nie je iba výučba. Za podpory a priazni rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave sa z nás stáva prestížna univerzita pre seniorov, ktorá sa stále rozrastá a vytvára jedinečné profesionálne miesto pre záujmové vzdelávanie seniorov. Sme hrdí študenti UTV Ekonomickej univerzity v Bratislave a tešíme sa na nový akademický rok, nové informácie, nové prednášky, nových spolužiakov a nové zážitky.“