Napriek súčasnej situácii, izolácii seniorov a prerušeniu výučby na Univerzite tretieho veku naši seniori sú stále spolu v online svete. Dokazujú svoju nekonečnú životnú energiu, informujú sa ako prežívajú súčasnú neľahkú dobu a vzájomne si tak odovzdávajú optimizmus a vieru, že sa čoskoro vrátia do našich učební.

V apríli 2020 sme zverejnili výzvu svetovej organizácie univerzít tretieho veku AIUTA  a partnerov z Číny World Senior Tourism Congress WSTC pre všetkých študentov. Názov súťaže bol „Umenie života za každých okolností“. Celkovo sa do súťaže zapojili Univerzity tretieho veku z 20 krajín sveta - Australie, Brazílie, Bolívie, Číny, Kolumbie, Francúzska, Islandu, Indie, Talianska, Japonska, Libanonu, Maroka, Mexika, Mongolska, Portugalska, Rumunska, Senegalu, Slovenska, Španielska a Thajska.

Súťaž mala 5 kategórií a za našu UTV EUBA sa do medzinárodnej súťaže zapojilo 14 seniorov v štyroch kategóriách a z toho v troch kategóriách seniori získali ocenenie.

V kategórii Fotografia zo športovej aktivity získali striebro pani Beáta Veverová a mimoriadnu cenu excelentnosti  získala pani Mária Šimnová.

V kategórii Tvorivosti za výrobu svojich sôch s ucelenou metodikou postupu výroby získala striebro pani Daniela Leštinská. Za  techniku drevorezby  získal striebro pán Ján Ferianc. Mimoriadne ceny excelentnosti získali pani Cecília Hudecová za techniku paličkovania a pani Eva Feriancová za výrobu šperkov.

V kategórii Maľba za svoje obrazy získali mimoriadne ceny exceletnosti pani Josephine Swift a pani Mária Šimnová.

Všetky práce našich ocenených seniorov budú vystavené v novom Múzeu umenia Univerzít tretieho veku v Číne v meste Yantai.

„Univerzita tretieho veku napísala ďalšiu kapitolu svojho príbehu, naši seniori sa zapojili do medzinárodnej súťaže a v silnej konkurencii získali osem ocenení. Pozitívna informácia týchto dní a veľmi pekný úspech. Sme hrdí, ďakujeme, blahoželáme a veríme, že čoskoro sa opäť budeme stretávať v priestoroch našej alma mater a budeme pokračovať v štúdiu.“  - povedal rektor EU v Bratislave prof. Ferdinand Daňo.

 

aiuta poster sutaz

drevorezba jan ferianc

malba josephine swift

sochy daniela lestinska

sperky eva feriancova

sport foto beata veverova

ocenenie josephine swift