EU v Bratislave v spolupráci s mestom Piešťany začala „písať prvú kapitolu veľkej knihy“ po podpísaní spoločného Memoranda prostredníctvom Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Seniori, študenti UTV, s dodržaním všetkých povinných opatrení a s rúškami na tvári, sa zišli na slávnostnej imatrikulácii v KC Apolin v Kursalone, ktorý je súčasťou Kúpeľnej dvorany. Kursalon sa premenil na chvíľu na malú vysokoškolskú aulu.

EU v Bratislave zastupoval prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, Ing. Peter Drábik, PhD., MSc., dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Ing. Jozef Orgonáš, PhD., MBA, prodekan pre rozvoj a zabezpečovanie kvality Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, doc. Ing. Vladimír Bolek, PhD., spolu garant študijného programu, v zastúpení dekana Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Mesto Piešťany zastupoval Mgr. Peter Jančovič, PhD., primátor mesta.

V úvode imatrikulácií si študenti vypočuli slávnostné príhovory.

Rektor EU v Bratislave povedal: „ Je mi cťou, že sa dnes stávate súčasťou Ekonomickej univerzity v Bratislave. Prajem Vám zmysluplné prednášky a hlavne v tejto dobe pevné zdravie. Verím, že spoločne budeme všetko dôsledne dodržiavať, aby sme štúdium UTV aj napriek zložitosti súčasnosti zvládli, úspešne nielen začali, ale aj slávnostnou promóciou v našej modernej aule ukončili.“

Primátor mesta povedal: „Dnes sa začína prepisovať história mesta Piešťany. Po základných a stredných školách Piešťany už majú svoju univerzitu, Univerzitu tretieho veku. Som nesmierne rád, že práve tak uznávaná Ekonomická univerzita v Bratislave sa pre mesto Piešťany a jeho seniorov stala partnerom.“

Za všetkých študentov UTV BBS EU v Bratislave zložila sľub pani Oľga Povrazníková. Po sľube doc. Ing. Bolek Vladimír, PhD. predstavil študentov UTV EUBA v Piešťanoch, prečítaním ich mien.

Po skončení tejto malej slávnosti nasledovala prvá prednáška na tému Nikdy nie je neskoro začať niečo nové v Piešťanoch, s prednášajúcou PaedDr. Jankou Chládeckou, PhD, MBA, manažérkou UTV EU BA.

Napriek tomu, že slávnostný ceremoniál prebehol v skrátenej forme, neubralo to na dôstojnosti danej chvíle.

Všetkým seniorom nielen v Piešťanoch, ktorí sa stali súčasťou 1. ročníka UTV EUBA prajeme úspešné štúdium v akademickom roku 2020/2021!