Ani zložitá situácia spôsobená pandémiou COVID-19 a s tým súvisiace dodržiavanie všetkých opatrení nezabránili uskutočneniu jednodňovej odbornej exkurzie do Komárna.

25teho augusta prišlo pred Ekonomickú univerzite v Bratislave toľko seniorov Univerzity tretieho veku, koľko sa zmestí, do jedného autobusu. Smer Komárno. Všetkých, sprevádzal docent Pavol Plesnik, záruka a istota tohto dňa a zároveň garant študijného odboru UTV EU BA Turizmus a senior.

Účastníci exkurzie navštívili pevnosť v Komárne, o ktorej im veľa povedali sprievodcovia. Po prehliadke všetci nasadli do turistického vláčika a previezli sa Komárnom. História mesta Komárno je veľmi zaujímavá a nádvorie Európy poteší každého turistu, tak ako našich seniorov. Po spoločnom obede sa autobusom všetci presunuli do Hurbanova, kde si pozreli hvezdáreň a planetárium. Čas bol neúprosný a posledná zastávka bola v Galante, kde všetkých čakala degustácia vín miestneho podnikateľa. To najlepšie na koniec .

Očakávania všetkých účastníkov exkurzie boli splnené, všetko dopadlo veľmi dobre, v zdraví sa všetci vrátili domov.

„Srdečne ďakujeme pani Janke Chládecká, docentovi Pavlovi Plesníkovi, Magduške Danišovej, všetkým účastníkom exkurzie za krásny deň“, poďakovala za všetkých pani Boženka Zemešová a pokračovala: „

Naša univerzita tretieho veku EUBA nie je len výučba, je to veľká úžasná „rodina“ a preto som hrdá študentka UTV EUBA a členka U3V Klubu Ekonóm, ktorá sa teší na ďalšie podujatia.“