V období, ktoré nečakane zastihlo celý svet Univerzita tretieho veku nerealizovala svoje naplánované mimovýučbové aktivity, na ktoré sa seniori tešili a sú súčasťou veľkého a dlhého príbehu, ktorý pre seniorov a so seniormi píše Ekonomická univerzita v Bratislave.

Garant študijného odboru Turizmus a senior doc. RNDr. Pavol Plesník, PhD. pripravil jednodňovú letnú exkurziu a povedal: „Máme moderných seniorov s moderným zmýšľaním a cestovateľskými ambíciami, ktoré pozastavila súčasná situácia nielen u nás, ale na celom svete.

Slovensko je krásne a verím, že so študentmi UTV ho budeme spoznávať nielen virtuálne, ale aj reálne. V auguste začíname naše cestovanie v Komárne.“

Spoluorganizátorom je U3V Klub Ekonóm.

Prihlásiť sa na exkurziu môžete do 31. júla 2020 na adrese .

 

utv exkurzia 2020