Historicky 1. ples UTV BBS EU v Bratislave a U3V Klubu Ekonóm slávnostným prípitkom otvoril rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorý povedal: „...v mene svojom i v mene prítomných kolegov ďakujem za pozvanie na dnešný ples. Každý deň počúvam zo všetkých strán, že aktivity našej UTV BBS EU v Bratislave sú veľmi zaujímavé a sú žiadané. Teší nás, že ste súčasťou našej univerzity a prichádzate k nám sa nielen vzdelávať, ale dnes ste sa prišli i zabaviť. Je nám cťou tu dnes byť s Vami...

Aký by to bol ples bez programu a dobrej zábavy. Úvodné predtancovanie urobili profesionálni tanečníci v spoločenskom tanci v kategórii Senior, ktorí svojím tangom a valčíkom otvorili ples a potvrdili naše motto „Nikdy nie je neskoro začať niečo nové“. Ďalej nasledovala krátka škola Salsy pod vedením profesionálnej tanečnej trénerky. K dobrej zábave prispela hudobná skupina Party time a nechýbala ani bohatá tombola.

Poďakovanie patrí nielen všetkým účastníkom, ktorí vytvorili nezabudnuteľnú atmosféru, ale celému výboru U3V Klubu Ekonóm, ktorý organizačne ples zvládol na akademické hodnotenie A!