Poslednú januárovú stredu sa uskutočnila ustanovujúca schôdza U3V Klubu Ekonóm. 62 prítomných seniorov a vyše stovka „štartujúcich“ členov, to je bilancia začínajúceho U3V KLUBu EKONÓM.

Zakladajúci členovia si zvolili svoj výbor a predstavili Plán práce na rok 2020. Každý mesiac bude seniorom mimo výučby ponúknuté Klubové podujatie z oblasti spoločenskej, kultúrnej, mentálne a športovej. U3V KLUB EKONÓM je novou platformou nielen študentov UTV EUBA, ktorá disponuje energiou, ktorú môžu závidieť aj mladšie ročníky.

Po schôdzi na osobitnom zasadnutí členov výboru U3V Klubu EKONÓM sa voľbou rozdelili funkcie. Predsedníčkou sa stala Magdaléna Danišová a podpredsedníčkou Jarmila Topoľská. Obidve dámy sú študentky UTV EUBA.

Na zakladajúcej schôdzi a prvom zasadnutí výboru U3V KLUBu EKONÓM sa zúčastnila aj manažérka Univerzity tretieho veku pri Bratislavskej Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave Janka Chládecká, ktorá v závere povedala: „ EUBA chce byť podporovateľom a dobrou sudičkou. Novovzniknutému U3V KLUBu EKONÓM prajeme neutíchajúcu energiu v jeho mimo výučbových aktivitách a novozvoleným členom výboru veľa spokojných a nápomocných členov.“