U3V KLUB EKONÓM oficiálne začína písať novú kapitolu v histórii EUBA. Vznik Klubu podporilo vedenie EUBA, na čele s rektorom univerzity, ktorý povedal: „Máme okolo seba aktívnych študentov UTV, ktorí sa stali súčasťou akademického života. U3V KLUB EKONÓM seniorov bude pridanou hodnotou nielen pre študentov Univerzity tretieho veku EUBA.“

U3V KLUB EKONÓM je určený pre študentov, absolventov a priateľov Univerzity tretieho veku EUBA. Hlavným cieľom Klubu je vytvoriť priestor na stretávanie sa za účelom rozvoja študentov UTV, členov a priateľov U3V KLUBU EKONÓM v oblasti spoločenskej, kultúrnej, mentálnej a športovej.

Novovzniknutý U3V KLUB „odštartuje“ svoju činnosť 21. februára 2020 Prvým Senior Ekonóm Plesom, na ktorom predstaví svoje ambiciózne a zmysluplné aktivity pre nasledujúce obdobie. Nebude chýbať krátka škola tanca, s profesionálnou učiteľkou a vystúpenie seniorského páru v spoločenských tancoch. Organizátori PRVÉHO SENIOR EKONÓM PLESU sa tešia na Vás.

 

utv ples 1