V stredu 18.12.2019 sa na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočnilo vianočné stretnutie viac ako 150 študentov Univerzity tretieho veku (UTV) a seniorov nielen z Petržalky.Adventné stretnutie otvoril rektor univerzity Ferdinand DAŇO, ktorý všetkých účastníkov tohto stretnutia privítal a s úsmevom dodal: „prial by som si takúto hojnú účasť na každom podujatí univerzity.“ Medzi inými privítal známu moderátorku Izabelu PAŽÍTKOVÚ, ambasádorku svetoznámeho kuchára Jamiesa Oliviera Anettu VACULÍKOVÚ a folklórny súbor PETRŽALČANKA, s jej umeleckou vedúcou Alžbetou KORBELOVOU.

Izabela Pažitková rozprávala o svojej kariére moderátorky a na otázku, čo robí vo voľnom čase odpovedala: „Možno to bude znieť ako klišé, ale moja práca je aj mojím hobby, som šťastný človek.

Anetta Vaculíková oslovila prítomných sloganom „Seniori zdravo a nie draho“ a povedala, „som na správnom mieste so správnymi ľuďmi, nakoľko mottom UTV EUBA je Nikdy nie je neskoro začať niečo nové.

Na záver folklórny súbor Petržalčanka všetkých prítomných rozospieval i roztancoval a v duchu vianočnej atmosféry si všetci spoločne zaspievali Tichú noc.

Ďalšiu kapitolu v rozsiahlej faktografii UTV EUBA napísali prítomní hostia a študenti UTV nielen z Bratislavy, ale aj z Topoľčian, Chorvátskeho Grobu a Vajnôr.