PROGRAM Podnikanie je cool

PROGRAM Letom svetom s DEU

 

Cieľom Detskej ekonomickej univerzity je priblížiť deťom vo veku od 8 – 14 rokov svet ekonómie a oboznámiť ich so základnými pojmami, aktuálnymi ekonomickými témami prostredníctvom prednášok skúsených pedagógov, ako aj renomovaných odborníkov z praxe. Na konci štúdia na Detskej ekonomickej univerzite získajú diplom a titul inžinier – junior Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Okrem zmysluplného využitia voľného prázdninového času sa snažíme u detí podporiť nadobudnutie vedomostí a zvýšenie záujmu detí o štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Ponúkame dve edície detskej univerzity BBS EU v Bratislave: dvojtýždňový (prvé dva júlové týždne) a týždenný (tretí júlový týždeň).

Štúdium na Detskej univerzite prebieha formou povinných prednášok a dobrovoľných workshopov, výletov a exkurzií.

Výsledkom projektu je zmysluplne strávený voľný čas počas letných prázdnin a iniciovanie záujmu o vyššie vzdelanie. Program sa snažíme každoročne obmieňať a aktualizovať.

 

V roku 2020 ponúkame:

Podnikanie je cool v termíne od 6. júla do 17. júla 2020

Letom svetom s DEU v termíne od 20. júla do 24. júla 2020

 

Poplatky a spôsob platby

Údaje o spôsobe platby za účasť na PODNIKANIE JE COOL
Študijný poplatok 150,- Eur
Spôsob platby bankovým prevodom
Č. účtu SK3481800000007000074503 (Štátna pokladnica)
Variabilný symbol 180 – 2012/19
V poznámke uviesť meno dieťaťa

 

Údaje o spôsobe platby za účasť na LETOM SVETOM S DEU
Študijný poplatok 75,- Eur
Spôsob platby bankovým prevodom
Č. účtu SK3481800000007000074503 (Štátna pokladnica)
Variabilný symbol 180 – 2022/19
V poznámke uviesť meno dieťaťa

 

„Študijný“ poplatok vo výške 150,- € resp. 75,- €, prosíme uhradiť najneskôr do 10. júna 2020. Študijný poplatok slúži na zabezpečenie prednášok, workshopov, odborný pedagogický dozor, stravu a náklady spojené s dopravnými presunmi i na dobrovoľné výlety v rámci Detskej ekonomickej univerzity.