Akreditované špecializované modulárne vzdelávanie pre kontrolórov v samospráve, organizované Bratislavskou Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len BBS), úspešne pokračuje v roku 2018 svojím 3. ročníkom.

Vzdelávanie pre kontrolórov realizujeme v spolupráci s Úradom vlády SR, Ministerstvom financií SR, Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a Združením hlavných kontrolórov miest a obcí SR.

Úvodné sústredenie vzdelávacieho programu „Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu“ otvorili dňa 18.1.2018 odborná garantka programu prof. Ing. Elena Žárska, PhD. spolu s Ing. Milanom Staňom, riaditeľom BBS.

Cieľom vzdelávacieho programu je poskytnúť odborné vzdelávanie širšieho zamerania pre kontrolórov verejnej správy. Po jeho absolvovaní účastníci získajú komplexný prierez vedomostí a teoretických znalostí spolu s praktickými príkladmi z praxe od skúsených lektorov pre zabezpečenie potrebných činností kontrolóra. Úspešní absolventi vzdelávania v júni 2018  získajú certifikát.

 

Fotogaléria