Centrum celoživotného vzdelávania EU v Bratislave

Dolnozemská cesta 1

852 35  Bratislava

Slovenská republika

Tel.: +421 2 6729 5375

E-mail:

Web: ccv.euba.sk

IČO: 00 399 957

DIČ: 2020879245

IČ DPH: SK2020879245

 

CHLÁDECKÁ, Janka, PaedDr., PhD., MBA

CHLÁDECKÁ, Janka, PaedDr., PhD., MBA

odborný zamestnanec pre tvorbu koncepcií, programov a projektov vzdelávania

+421 2 6729 5171
BUČANOVÁ, Yvetta, Ing.

BUČANOVÁ, Yvetta, Ing.

administratívny zamestnanec

+421 2 6729 5163
HRAŠKO, Jarolím, Mgr.

HRAŠKO, Jarolím, Mgr.

manažér

+421 2 6729 5165
ŠAJMÍROVÁ, Mária, Ing.

ŠAJMÍROVÁ, Mária, Ing.

manažérka pre koordináciu vzdelávania seniorov

+421 2 6729 5164

 

Znalecký ústav

RYBÁROVÁ, Daniela, doc. Ing., PhD.

RYBÁROVÁ, Daniela, doc. Ing., PhD.

vedúca Znaleckého ústavu

+421 2 6729 5577
MAJDÚCHOVÁ, Helena, prof. Ing., CSc.

MAJDÚCHOVÁ, Helena, prof. Ing., CSc.

znalkyňa

+421 2 6729 5558
GELETA, Vojtech, doc. Ing., CSc

GELETA, Vojtech, doc. Ing., CSc

znalec

+421 905 314 259
ŠTETKA, Peter, Ing. Bc., PhD.

ŠTETKA, Peter, Ing. Bc., PhD.

znalec

+421 2 6729 5523
KINTLER, Jakub, Ing., PhD.

KINTLER, Jakub, Ing., PhD.

znalec

+421 2 6729 5571
JANÍK, Pavol, Ing.

JANÍK, Pavol, Ing.

znalec

+421 905 454 716