Vo štvrtok 8. októbra 2020 bolo možné v okolí Ekonomickej univerzity v Bratislave vidieť ako skupina niekoľkých vekovo starších, ale duchom mladých a usmievavých ľudí zbiera odpad v areáli univerzity. Napriek určitým obmedzeniam a s dodržaním všetkých opatrení sa študenti Univerzity tretieho veku BBS EU BA a členovia Klubu U3V Ekonóm rozhodli spojiť príjemné s užitočným. Boli spolu na čerstvom vzduchu a vyzbierali niekoľko vriec odpadu.

Aj takýmto spôsobom chceme vyjadriť vďaku Ekonomickej univerzite v Bratislave, že aj v tomto veľmi zložitom období vynakladá maximálne úsilie, aby sme my seniori nezostali v úplnej izolácii a vytvára pre nás s dodržaním všetkých opatrení bezpečné prostredie. Sme hrdou súčasťou EUBA a chceme, aby univerzita bola tiež hrdá a nás. Ďakujem všetkým mojím spolužiakom a členom nášho Klubu za dnešné krásne slnečné odpoludnie“, povedala študentka študijného odboru UTV Turizmus pre seniorov I. a predsedníčka Klubu U3V Ekonóm Magdaléna Danišová

Seniorov by na brigádu prišlo ďaleko viac, ale počet účastníkov musel byť dodržaný. Dobrý pocit, úsmev a presvedčenie, že to určite nebolo posledný krát všetkých sprevádzal na ceste domov.

Študenti UTV BBS EU v Bratislave a členovia Klubu U3V Ekonóm ďakujeme Vám.

 

20201008 upratovanie

20201008 upratovanie 2