Rektor EUBA profesor Ferdinand Daňo, 30.09.2020 prijal Jozefa Banáša absolventa Ekonomickej univerzity v Bratislave. Hneď v úvode rektor zdôraznil „Dnešné stretnutie sa malo uskutočniť v marci pod názvom s Jozefom na Jozefa. Dnes to síce nie je na Jozefa, ale  predsa s Jozefom. Je mi cťou privítať pána Banáša a sme hrdí, že takáto osobnosť je spätá s našou univerzitou.

Jozef Banáš rozprával o živote, o svojej tvorbe, o histórii a tiež spestril svoje rozprávanie svojimi cestovateľskými zážitkami. Po skočení jeho rozprávania a zodpovedaní otázok seniorov si prítomní mohli odniesť niektorú z jeho kníh s venovaním a podpisom autora. Rozlúčil sa slovami: „Bolo to neskutočne milé stretnutie. Ďakujem, že som tu mohol byť. Vôbec som netušil, že moja alma mater má Univerzitu tretieho veku, je to úžasná vec pre seniorov.“

Napriek tomu, že sa toto stretnutie uskutočnilo za zvláštnych okolností a v zvláštnej dobe, ktorá nás učí smiať očami, bolo veľmi príjemné.

Spoločne verme, že sa situácia zlepší a budeme v takýchto stretnutiach a podujatiach pre priaznivcov Ekonomickej univerzity v Bratislave pokračovať.