Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave začala dňa 22.10.2020 vzdelávanie v akreditovanom špecializovanom vzdelávacom programe pre kontrolórov v samospráve. Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu v týchto dňoch sa program realizuje online formou.

Účastníci ocenili možnosť vzdelávania sa a program je pre nich nielen zdrojom získavania nových poznatkov a praktických informácií ale aj dôležitou platformou na vzájomnú výmenu skúseností. Veríme, že situácia sa čoskoro zlepší a lektori aj účastníci sa budú môcť stretnúť aj fyzicky pokračovať v kurze prezenčnou formou.

Viac informácií o vzdelávaní nájdete tu:https://bbs.euba.sk/vzdelavanie-pre-kontrolorov/vzdelavanie/vykon-kontroly-vo-verejnej-sprave-s-dorazom-na-uzemnu-samospravu