Ste verejný činiteľ a prichádzate do kontaktu s médiami? Pomôžeme Vám zvládnuť základy mediálnej komunikácie, naučíme Vás pravidlá vystupovania na verejnosti a pred kamerou.

Cieľ:

Oboznámenie so základnými pravidlami mediálnej komunikácie. Prostredníctvom nácviku nadobudnutie komunikačných zručností pri vystupovaní na verejnosti a pred kamerou.

 

Cieľová skupina:

 • Primátori miest, starostovia obcí
 • Hovorcovia miest a obcí
 • Poslanci miestnych zastupiteľstiev

 

Obsah:

 • Čo je komunikácia, prejav, efektívny prejav
 • Médiá – môžu nám pomôcť ale aj ublížiť. Ako ich využiť vo svoj prospech
 • Ako sa pripraviť na prejav
 • Ako komunikovať odborne, no zároveň ľudsky a prirodzene
 • Verbálna versus neverbálna komunikácia – gestika, mimika, proxemika
 • Oblečenie
 • Tréma – ako ju prekonať
 • Vystupovanie pred kamerou - tréningy

 

Lektor:

PhDr. Lucia Barmošová

Pedagogička, odborníčka v oblasti mediálnej komunikácie, televízna moderátorka.

 

Termín: 26. máj 2022 (9:00 - 15:00 hod.)

Rozsah: 6 hod.

Cena: 75,- Eur s DPH

Forma vzdelávania: workshop s praktickým tréningom

 

Prihláška

 

Kontakt: 

HRAŠKO, Jarolím, Mgr.

HRAŠKO, Jarolím, Mgr.

manažér

+421 2 6729 5165