Viete, ako efektívne komunikovať a budovať siete – sociálny kapitál organizácie, obce, územia a partnerstva? Viete, ako organizovať volebnú kampaň?

Cieľ:

Oboznámiť sa so základnými nástrojmi a technikami v oblasti marketingu, podmieňujúcimi úspešný výkon práce manažéra a miestneho politika.

 

Cieľová skupina:

  • Starostovia obcí
  • Poslanci miestnych zastupiteľstiev
  • Kandidáti na poslancov miestnych zastupiteľstiev

 

Obsah:

  • Ako organizovať volebnú kampaň – ako kandidát (miestnej/regionálnej územnej samosprávy)
  • Ako komunikovať a ako budovať siete – sociálny kapitál organizácie, obce, územia a partnerstva
  • Ako zavádzať potrebné zmeny a realizovať projekty v participácii s občanmi

 

Lektor:

Mgr. Gabriel MIHÁLYI, PhD.

tréner manažmentu, projektový manažér a odborník pre komunálnu sféru, predseda Sekcie verejnej správy ZMOS, starosta obce Jesenské

 

Termín: 16. jún 2022 (9:00 - 15:00 hod.)

Rozsah: 6 hod.

Cena: 69,- Eur s DPH

Forma vzdelávania: workshop

 

Prihláška

 

Kontakt: 

HRAŠKO, Jarolím, Mgr.

HRAŠKO, Jarolím, Mgr.

manažér

+421 2 6729 5165