Záväzná prihláška Workshop „Novela Zákona o účtovníctve č. 431/2002“

Údaje o účastníkovi

Údaje pre fakturáciu (ak sú odlišne od údajov účastníka)