V súčasnej informačnej dobe je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým rozlišovať fakty od fikcie. Prihláste sa na kurz „Hoaxy a dezinformácie / Ako nájsť v médiách ten pravdivý obsah“ a pochopte príčiny, dôvody a následky vytvárania, šírenia a akceptácie nepravdivých informácií.

 

Termín konania: 28.11.2023

Miesto konania: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

Kapacita: pri min. počte 15-tich uchádzačov

Forma vzdelávania: Vzdelávací workshop

Rozsah: 3 hodiny (180 minút), v čase od 17.00 do 20.00 hod. 

 

Cieľ

Verejnosti predstavíme efektívnejšie čítanie relevantných správ s cieľom zaistiť celoživotné vnímanie médií, ako praktického a užitočného zdroja správnych informácii nielen pre seba, ale aj pre svojich blízkych.

Ako rozlíšiť rôzne klamstvá, rozpoznať hoaxy a konšpiračné teórie, dezinformácie, ktoré môžu uškodiť nielen nám, ale aj celej spoločnosti.

 

Cieľová skupina

  • Absolventi VŠ, mladí ľudia
  • Podnikatelia
  • Manažéri

 

Forma výučby: Výklad problematiky, praktické príklady, modelové situácie.

 

Obsah

  • Čo sú hoaxy?
  • Ktoré média majú "čistý obsah"?
  • Ako rozpoznať hoaxy a konšpiračné teórie?
  • Ako si overiť správnosť mediálnej informácie?
  • Aké správanie vyvolávajú dezinformácie, fake news v spoločnosti, medzi kolegami, kamarátmi a rodinnými príslušníkmi?
  • Ako sa dozvedieť pravdu a nájsť si relevantnú informáciu?
  • Kto je sú dezinfluenceri?

 

Odborný garant a lektor

Nikola Vlčková

Communication Manager, PR a digitálna agentúra New School Communications

 

Cena

59,- EUR (vrátane DPH)

 

Organizačný garant

Centrum celoživotného vzdelávania

Ekonomická univerzita v Bratislave

Ing. Ján Šperka

E-mail: 

Mobil: 0910 800 109 

 

Záväzná prihláška