Prevezmite kontrolu nad svojou budúcnosťou a vykročte na cestu finančnej a osobnej slobody. Prihláste sa na vzdelávací workshop Cesta k finančnej slobode – Finančná gramotnosť, a naučte sa riadiť disponibilné finančné zdroje.

 

Termín konania: 15.02.2024

Miesto konania: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

Kapacita: pri min. počte 15-tich uchádzačov

Forma vzdelávania: Vzdelávací workshop

Rozsah: 3 hodiny (180 minút), v čase od 17.00 do 20.00 hod. 

 

Cieľ

Pripraviť účastníka na jeho ďalšiu kariéru, na trh práce, ukázať mu možnosti podnikateľskej činnosti, ale aj možnosti ďalšieho vzdelávania. Predstavujeme efektívne riadenie finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba, svojej a budúcej rodiny

 

Cieľová skupina

  • Ľudia pracujúci s peniazmi (ktorí prichádza do styku s peniazmi)
  • Odborný pracovníci v iných oboroch ako financie (lekári, vedci, programátori...)

 

Forma výučby: Výklad problematiky, praktické príklady, modelové situácie.

 

Obsah

  • Prečo platíme dane odvody?
  • Ako mať prehľad o vlastných financiách.
  • Ako využiť infláciu vo svoj prospech.
  • Ako sa brániť proti sofistikovaným podvodom, ktoré z nás chcú dostať peniaze? 
  • Ako budovať majetok – nakupovať aktíva, minimalizovať pasíva, ako tvoriť rezervy...
  • Ako si zabezpečiť dôchodok efektívnou cestou 
  • Ako začať s investovaním už od 1 € a nechať peniaze zarábať za mňa.
  • Finančné inovácie a Fintechy – ako ich efektívne využívať resp. na čo si dávať pozor!

 

Odborný garant a lektor

Patrik Kindl, CEO neziskovej organizácie Financie Slovensko n.o,, financie.sk 

 

Cena

69,- EUR (vrátane DPH)

 

Organizačný garant

HRAŠKO, Jarolím, Mgr.

HRAŠKO, Jarolím, Mgr.

manažér

+421 2 6729 5165

 

Záväzná prihláška