Charakteristika kurzu

Kryptomeny a technológia blockchain patria medzi exponenciálne technológie, ktoré začínajú formovať mnoho aspektov nielen našich životov ale aj rôznych profesijných odvetví. Ako technologický fenomén v sebe spájajú rôzne odvetvia od kryptografie, databáz, cez distribuované P2P siete až po teóriu hier. Kryptomeny a blockchain prestavujú paradigmatický posun smerom k decentralizovanej infraštruktúre internetu známej aj ako Web 3.0. Oboznámenie sa s princípmi fungovania blockchainových sietí a kryptomien je kľúčovou znalosťou pre budúcnosť aj pre interakciu týchto technológií s ďalšími technológiami v rámci Industry 4.0.

 

Cieľ kurzu

Oboznámenie účastníkov s pojmom kryptomena a jeho právnou klasifikáciou. Využiteľnosť v praxi, vlastnosti a technologické rozdiely kryptomien, bezpečnostné riziká kryptomien, spôsob ich získavania a porovnateľnosť s klasickými peniazmi.

 

Cieľová skupina

Zamestnanci bánk, platobných inštitúcií, inštitúcií elektronických peňazí, príp. iných finančných inštitúcií, najmä z útvarov platobného styku, pracovníci daňovej správy, daňoví poradcovia, finanční právnici, ako aj odborní pracovníci z iných útvarov so záujmom rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti.

Vstupné vedomosti:

 • Základné vedomosti v oblasti distribuovaných P2P sietí

Výstupné vedomosti:

 • Detailné pochopenie fungovania kryptomien a blockchain sietí
 • Schopnosť odlíšiť a vysvetliť rôzne implementácie blockchain technológie v rámci jednotlivých odvetví
 • Schopnosť pracovať s dátami z blockchainových sietí
 • Schopnosť vytvoriť si vlastné kryptomenové peňaženky, ako aj bezpečne uchovať privátne kľúče

Obsah kurzu a vymedzenie tematického rámca

 • definícia kryptomien, ich história, pojmy a špecifiká
 • ich vlastnosti a princípy fungovania
 • rozdiely medzi jednotlivými kryptomenami
 • legislatívny rámec
 • spôsob ich získavania a využiteľnosť v praxi
 • bezpečnostné aspekty kryptomien
 • blockchain ako technológia
 • alternatívne využitia blockchainu

 

Termín začatia kurzu

14.11.2019 o 9:00 na Ekonomickej univerzite v Bratislave

 

Dĺžka trvania kurzu

8 hodín (súčasťou kurzu je hodinová prestávka na obed)

 

Lektor

MSc. Dávid Stancel

 

Forma výučby

Výučba bude prebiehať v miernosti vybavenej dataprojektorom.

 

Účastnícky poplatok

190 Eur/frekventant