Plánujete využiť možnosti financovania z fondov EÚ v rámci vyhlásených, aj  plánovaných výziev v oblasti ochrany životného prostredia, opatrení na znižovanie dôsledkov zmeny klímy, budovania dopravnej infraštruktúry, ochrany verejného zdravia alebo podpory regionálneho rozvoja?

 

Oboznámte sa prostredníctvom online informačného workshopu s aktuálnymi pravidlami pre prijímateľov finančných príspevkov z fondov EÚ a s pravidlami pre realizáciu a výkon kontroly eurofondových zákaziek verejného obstarávania.

 

Pre koho je workshop určený:

  • Starostovia obcí, riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií (RO a PO) v zriaďovateľskej pôsobnosti miest a obcí
  • Pracovníci ekonomických útvarov obcí, odborní pracovníci RO a PO v zriaďovateľskej pôsobnosti miest a obcí
  • Kontrolóri verejnej správy

 

Čo sa dozviete:

  • Charakteristika súčasnej situácie z pohľadu verejného obstarávania (krátky prehľad zákona o verejnom obstarávaní)
  • Pripravovaná novela zákona o verejnom obstarávaní
  • Pravidlá pre realizáciu a výkon kontroly eurofondových zákaziek verejného obstarávania
  • Jednotná príručka pre prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania
  • Príklady dobrej praxe 
  • Diskusia 

 

Termín začatia kurzu:

1. júla 2021 (9:00 - 14:00 hod.)

 

Lektor:

Mgr. Branislav Hudec

riaditeľ odboru verejného obstarávania, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, lektor v oblasti verejného obstarávania. Disponuje 15 ročnými skúsenosťami v oblasti verejného obstarávania, vrátane skúseností na ÚVO, Ministerstve financií SR a v súkromnom sektore.

 

Forma výučby: online

 

Cena: 69,- Eur s DPH

 

Prihláška